Aktualności

11maj2016

Podstawową nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza w Częstochowie, miał na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia na lekcjach języka angielskiego oraz zwiększenie kompetencji pracowników szkoły poprzez wzrost poziomu umiejętności  metodycznych i dydaktycznych. Ważnym elementem projektu było również rozwinięcie umiejętności cyfrowych uczniów.

W trakcie projektu nauczycielka uczestnicząca w zagranicznych szkoleniach poszerzyła swoją wiedzę na temat rozwijania kreatywności dzieci  z wykorzystaniem dramy, sztuk plastycznych, zajęć muzycznych. Poznała również pracę metodą projektu, rozwinęła umiejętności wykorzystania gier, piosenek czy rymowanek w procesie dydaktycznym. Zaznajomiła się z techniką opowiadań (storytelling) w nauczaniu języka angielskiego dzieci. Nauczycielka wzięła także udział w warsztatach na temat komunikacji w klasie.

Projekt mobilności edukacyjnej zrealizowany przez szkołę pozwolił wszystkim nauczycielom na odświeżenie swojego warsztatu metodycznego, wzbogacenie wiedzy na temat nauczanego przedmiotu, podwyższenie kompetencji językowych kulturowych oraz cyfrowych.

Efektem projektu było zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników całej szkoły o nowe metody pracy z dziećmi. Mocną stroną było połączenie sprawdzonych metod nauczania z nowymi technologiami. Projekt ułatwił najzdolniejszym i najaktywniejszym uczniom udział w specjalnych obozach edukacyjnych Euroweek – Szkoła Liderów prowadzonych przez wolontariuszy Europejskiego Forum Młodzieży.

  • 11 maj, 2016