Aktualności

11maj2016

Głównym celem projektu było kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych wśród dzieci poprzez poszukiwanie przez nauczycieli różnych sposobów działania w ramach programów outdoor education. Jednym z etapów projektu było szkolenie organizowane przez ICI Intercultural Iceland pt. “Learning social skills in the nature”: Living together, learning together, working together’ -special focus on early childhood and outdoor education.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu nauczyciele zapoznali się z koncepcją outdoor Education. Brali udział w wykładach, warsztatach praktycznych, wyprawach terenowych, obserwacjach, uczeniu się sytuacyjnym, dyskusjach, aktywnościach ruchowych oraz aktywnościach o charakterze społecznym. Poszerzyli także swoją wiedzę na temat działań podejmowanych z dziećmi, rodzicami i lokalnymi społecznościami w celu wspierania edukacji na zewnątrz. Udział w projekcie umożliwił też wymianę doświadczeń i prezentację najlepszych islandzkich praktyk w placówkach oświatowych.

Efektem projektu było zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników całego przedszkola o nowe metody pracy z dziećmi. Uczestnicy kursu, już jako instruktorzy, dostarczają pomysłów na spędzanie efektywnie wolnego czasu z dziećmi w wieku przedszkolnym.

W przedszkolu prowadzono również projekt e-Twinning „Read the World”, inspirowany koncepcją outdoor education i wpisujący się w Europejski Plan Rozwoju Placówki. Na stronie internetowej przedszkola powstała baza materiałów dla nauczycieli i rodziców, stanowiąca doskonałą informację o skutecznych sposobach nauki dziecka w naturalnym środowisku.

Nauczyciele uzyskali teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w zakresie nowej dla tej instytucji pracy w dziedzinie outdoor education. Zwiększyli również swą innowacyjność i kreatywność w pracy z dziećmi pełno- i niepełnosprawnymi, wzbogacili i uaktualnili materiały dydaktyczne, dzieląc się z rodzicami pomysłami, a także realizowali programy własne, np. „W zdrowym ciele zdrowy duch” w ramach Śląskiej Sieci Promującej Zdrowy Styl Życia.

Realizacja projektu miała duże znaczenie nie tylko dla jego bezpośrednich uczestników (nauczycieli, przedszkolaków), ale również dla całego przedszkola i środowiska, w którym się ono znajduje. Wzrósł prestiż przedszkola środowisku lokalnym – zaczęła być postrzegana jako instytucja współpracująca z placówkami partnerskim dzięki prowadzeniu działań upowszechniających wśród placówek oświatowych, w mediach i na portalach internetowych. Placówka w idealny sposób pokazuje również synergię pomiędzy Programem eTwinning a Erasmusem+ w sektorze Edukacja Szkolna.

  • 11 maj, 2016