Aktualności

11maj2016

Celem projektu zrealizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żorach było zwiększenie efektywnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) podczas nieinformatycznych zajęć dydaktycznych. W projekcie wzięło udział 12 nauczycieli uczących w szkole podstawowej i w przedszkolu, którzy chcieli rozwijać swoje umiejętności w zakresie wykorzystania nowych technologii. Kadra wybrana do realizacji projektu była zróżnicowana, byli to zarówno młodzi, jak i doświadczeni pedagodzy.

Jednym z głównych elementów projektu był 5-dniowy kurs zorganizowany przez Instytut Kształcenia Wykonawczego na Malcie. Podczas kursu uczestnicy nauczyli się tworzyć blogi, animacje, prezentacje, WebQuesty i avatary. Poznawali programy takiej jak Hot Potatoes, Movie Maker, Audacity. Mieli również okazję dowiedzieć się, jak korzystać z narzędzi TIK w nauczaniu oraz wymienić się doświadczeniami z nauczycielami z innych europejskich krajów.

Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele w większym stopniu wykorzystują w pracy dydaktycznej narzędzia oraz zasoby dostępne w Internecie. Przykładowo, podczas lekcji języka polskiego nauczyciele wykorzystują filmy tworzone za pomocą programów Movie Maker, Audacity, Hot Potatoes. Na lekcjach j. angielskiego nauczyciele korzystają z avatarów, programów Hot Potatoes i Movie Maker. Nauczyciel biologii używa programów Movie Maker, Audacity, Hot Potatoes. W klasach 1-3 nauczyciele wzbogacają lekcje wykorzystując program Hot Potatoes i Movie Maker. Uczniowie natomiast częściej i efektywniej korzystają z zasobów internetowych na zajęciach i przy wykonywaniu prac domowych.

Nauczyciele posiedli umiejętności tworzenia animowanych pokazów slajdów, pobierania i edytowania filmów i projektów, tworzenia blogów, projektowania stron internetowych, tworzenia quizów, krzyżówek w Hot Potatoes, przetwarzania dźwięku z Audacity. Udział w kursie zachęcił tez nauczycieli do podwyższania swoich kompetencji, pozwolił też nabyć umiejętność przekładania zajęć teoretyczno-warsztatowych na środowisko szkoły i klasy. Projekt, a szczególnie jego rezultaty, są z pewnością innowacyjne dla tej szkoły i dla środowiska szkół z tego regionu.

  • 11 maj, 2016