Aktualności

10maj2016

Projekt mobilności edukacyjnej zrealizowany przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w roku akademickim 2014/2015 stanowił cenny wkład w realizację założeń uczelnianej strategii internacjonalizacji kształcenia na lata 2013-2020.

W roku akademickim 2015/2015 w ZUT zrealizowano 192 wyjazdy, z czego 123 było wyjazdami studenckimi. W indywidualnych raportach uczestników mobilności uczelnia została bardzo wysoko oceniona przez studentów pod względem przygotowania wyjazdów, wprowadzonych procedur i oferowanej pomocy. Ponad 97% wyjeżdżających studentów i 100% pracowników wyraziło duże zadowolenie z doświadczeń uzyskanych podczas stypendium. Ponad 88% studentów wyjeżdzających na studia oraz ponad 90% realizujących praktyki zadeklarowało otrzymanie uznania wyników osiągniętych podczas wyjazdu.

W wyniku udziału w projekcie studenci nabyli wiedzę, umiejętności i kompetencje międzynarodowe, znacznie zwiększające ich szanse zatrudnienia na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Pracownicy nabyli i podnieśli umiejętności i kompetencje kluczowe dla procesu internacjonalizacji kształcenia w uczelni macierzystej oraz dla zapewnienia wysokiej jakości mobilności akademickiej.

Uczelnia prowadziła również zróżnicowane działania upowszechniające. Do tych prowadzonych wewnątrz uczelni należał: Dzień Erasmusa, targi mobilności, liczne prezentacje podsumowujące przedstawiane podczas rad wydziałów i na posiedzeniu Senatu ZUT. Uczelnia informuje o swoich osiągnięciach na facebookowych profilach wydziałowych oraz w magazynie „Forum uczelniane”. Wyniki osiągnięte przez uczelnię zaprezentowano również społeczności lokalnej podczas Dnia Naukowca.

  • 10 maj, 2016