Aktualności

10maj2016

Głównym celem projektu było opracowanie programu i uruchomienie nowej specjalności na kierunku administracja oraz stworzenie nowoczesnej pracowni – symulacyjnego przedsiębiorstwa turystycznego do prowadzenia zajęć praktycznych. Projekt miał również za zadanie wzmocnienie potencjału studentów, zwiększenie  ich mobilności, umożliwienie wymiany doświadczeń oraz poprawę jakości kształcenia poprzez wzrost kompetencji kadry naukowej.

Projekt jest odpowiedzią na wyzwania społeczne związane z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy i kompetencjami absolwentów szkół wyższych. Grupą docelową projektu byli absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, głównie z regionu tarnowskiego.

Najważniejszym rezultatem jest utworzenie nowej specjalności, na której studenci mogą zdobyć praktyczne kompetencje dzięki wykorzystaniu innowacyjnych metod kształcenia, prowadzeniu zajęć w języku angielskim oraz polsko – norweskiej wymianie studentów i wykładowców. Utworzono również pracownię –  przedsiębiorstwo turystyczne „Symtur”. Studenci, wcielając się w rolę pracowników poszczególnych działów (m.in. Marketingu i Sprzedaży, Zarządzania, Kadr, Finansowo-Księgowego), mają możliwość praktycznego zdobywania wiedzy. Obsługują programy komputerowe typowe dla danego działu, biorą udział w symulacji różnych sytuacji, z którymi mogą spotkać się w trakcie pracy.

W ramach projektu zorganizowano także konferencje naukowe i wykłady z udziałem norweskich partnerów – Lillehammer University College oraz Mo and Jølster Secondary School. Zrealizowano wizyty studyjne, praktyki w firmach, zakup podręczników i profesjonalnego oprogramowania do pracowni symulacyjnej. Wspólnie wypracowano materiały dydaktyczne w postaci m.in. sylabusów i gier dydaktycznych. Nawiązano stałą współpracę z uczelnią z Norwegii, która pozwoliła na transfer dobrych praktyk w zakresie planowania, organizacji i zarządzania programem studiów oraz specjalizacjami.

Zastosowanie metody symulacji wzmocniło kształcenie praktyczne studentów, a dodatkowy branżowy język angielski podniósł ich kompetencje językowe. Zwiększyło to konkurencyjność studentów i absolwentów na rynku pracy.

  • 10 maj, 2016