Aktualności

10maj2016

Celem projektu „Architecture for Society of Knowledge – ASK – Studia III stopnia w języku angielskim na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej” było opracowanie unikatowego w skali kraju programu studiów doktoranckich. Są to czteroletnie stacjonarne studia  prowadzone w języku angielskim, które będą umożliwiały rozwiązanie problemów badawczych z zakresu architektury przestrzennej na poziomie krajowym i europejskim. Tymi zagadnieniami są np. cyfrowa integracja wiedzy, cyfrowe wspomaganie procesu przewidywania skutków działań przestrzennych, szukanie rozwiązań środowiskowych skutków zabudowy i urbanizacji, szukanie nowych metod projektowych kształtowania przestrzeni.

Oferta kształcenia skierowana jest do absolwentów studiów II stopnia takich jak architekci, urbaniści, informatycy i inżynierowie środowiska, zainteresowanych zagospodarowaniem przestrzennym w kontekście technologii cyfrowej i zrównoważonego rozwoju. Oferta dydaktyczna studiów anglojęzycznych WA PW będzie przeznaczona dla studentów z innych krajów, m.in. dzięki współpracy z ośrodkami akademickimi z Zurychu (Szwajcaria) i Trondheim (Norwegia).

W wyniku realizacji projektu zmodyfikowano i udoskonalono Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia. Opracowano program i materiały dydaktyczne dla anglojęzycznych studiów doktoranckich na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Planowane jest opracowanie i wydanie publikacji skierowanej do społeczności oraz środowiska akademickiego oraz raportów z przeprowadzonych badań społecznych. Zorganizowano także międzynarodową konferencję naukową.

Ponadto, efektem jest wzrost świadomości społeczności architektów i urbanistów w zakresie współczesnych technik projektowych wspomagających racjonalne wykorzystanie warunków środowiskowych.

  • 10 maj, 2016