Aktualności

10maj2016

Głównym celem projektu był rozwój Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego jako interdyscyplinarnego ośrodka naukowo-badawczego w obszarze odnawialnych źródeł energii, a także rozszerzenie oferty dydaktycznej uczelni i nawiązanie ściślejszej współpracy z sektorem biznesowym. Ma to prowadzić do rozwoju tej dziedziny wiedzy, jej upowszechnienia i wdrożenia w praktyce nowych rozwiązań. W projekcie wykorzystano doświadczenia instytucji partnerskiej Tel-Tek z Norwegii, która jest jednym ze światowych liderów w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku związane z badaniami nad odnawialnymi źródłami energii. Ich znaczenie będzie systematycznie rosło wraz z trendem do ograniczania emisji CO2 i rozwojem nowych technologii w kierunku aktywnego monitorowania oraz ekologicznego i inteligentnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W ramach projektu utworzony został nowy kierunek studiów podyplomowych „Pompy ciepła i magazynowania ciepła”. Program kształcenia opracowany przez UTP w ramach projektu dofinansowanego ze środków FSS, uwzględnia potrzeby branży poszukującej kreatywnych i wykwalifikowanych inżynierów. Zakres kształcenia obejmuje aspekty techniczne – konstrukcję i eksploatację instalacji OZE oraz zagadnienia ekonomiczno-prawne. Po zakończeniu projektu studia będą realizowane w formie odpłatnej oferty studiów podyplomowych UTP. Docelowo planuje się, że studia ukończy 200 absolwentów kolejnych roczników kierunku.

Innowacyjność tematyczna projektu polega na stworzeniu unikatowego w skali kraju kierunku studiów podyplomowych z zakresu pomp ciepła, w bardzo perspektywicznej dziedzinie, jaką jest zagadnienie odnawialnych źródeł energii.

Na uwagę zasługuje praktyczny, długoterminowy rezultat projektu. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  konsekwentnie tworzy ośrodek naukowo-dydaktyczny i rozwojowy w obszarze odnawialnych źródeł energii – począwszy od studiów inżynierskich aż po rozwijanie studiów podyplomowych. Dalszy rozwój będzie możliwy poprzez poznanie i zastosowanie najbardziej zaawansowanych rozwiązań w obszarze, w którym Norwegia należy do światowych liderów.

  • 10 maj, 2016