Aktualności

10maj2016

Projekt odpowiadał na potrzeby współczesnej szkoły związane z trudnościami wychowawczymi. Na podstawie diagnoz krajowych w Polsce oraz doświadczeń Islandii opracowano katalog potrzeb nauczycieli, dotyczących wiedzy i umiejętności, których najbardziej brakuje pedagogom w pracy z młodzieżą. Celem projektu było przygotowanie wsparcia dla nauczycieli w postaci materiałów edukacyjnych dotyczących rozwiązywania we współczesnej szkole problemów wychowawczych, takich jak odrzucenie rówieśnicze, uzależnienia i nowe uzależnienia, zaburzenia odżywiania.

Głównym rezultatem projektu jest autorski kurs z zakresu kompetencji wychowawczych oraz społeczno-kulturowych, przeznaczony dla nauczycieli, wraz z nowoczesnymi materiałami edukacyjnymi (multimedialny portal, podręczniki). Materiały te opracowali eksperci z UAM, uwzględniając praktyczne doświadczenia islandzkiej szkoły w zakresie metod wychowawczych. Wszystkie materiały udostępniono na wolnej licencji Creative Commons.

Plan upowszechniania projektu obejmował m. in.: seminaria edukacyjne w Polsce i w Islandii, targi edukacyjne, na których prezentowano projekt i jego rezultaty czy artykuły prasowe. Publikacje projektowe zostały rozesłane do bibliotek, szkół wyższych, placówek edukacyjnych, centrów kształcenia nauczycieli, umieszczono je także w znaczących repozytoriach (np. academia.edu, repozytorium UAM).

Mimo że rezultaty projektu dostępne są od niedawna, to można zaobserwować duże zainteresowanie ich wykorzystaniem. Seminaria edukacyjne i inne formy szkoleń cieszyły się dużą frekwencją, a książki były ściągane z baz danych ponad 4000 razy. Materiały edukacyjne opracowane w ramach projektu są wykorzystywane przez wykładowców i trenerów przygotowujących nauczycieli do pracy oraz przez samych nauczycieli i wychowawców w ramach samokształcenia. Portal i publikacje służą jako materiały edukacyjne podczas kursów kształcących przyszłych nauczycieli, zarówno w całości, jak i w formie pojedynczych modułów.

  • 10 maj, 2016