Aktualności

10maj2016

Celem projektu była realizacja wymian studentów i pracowników uczelni partnerskich, współpraca naukowa obu uczelni oraz wymiana dobrych praktyk, odnoszących się do struktury oraz zawartości programów nauczania.

Wyjazdy umożliwiły studentom i nauczycielom akademickim oraz administracji zdobycie nowej wiedzy oraz wymianę doświadczeń. Projekt poszerzył wiedzę uczestników o krajach partnerskich, dzięki czemu uczestnicy wymian w przyszłości mogą stać się ambasadorami kraju goszczącego. Dla uczelni działania związane z projektem doprowadziły do zwiększenia zakresu współpracy międzynarodowej instytucji partnerskich oraz do pozyskania nowych partnerów, co pozwoli w przyszłości na poszerzenie oferty edukacyjnej Beneficjenta oraz zwiększy możliwości uczestniczenia w kolejnych projektach o charakterze międzynarodowym.

Najbardziej istotnym rezultatem projektu było rozwinięcie oferty edukacyjnej w obu instytucjach partnerskich oraz nabycie doświadczenia w organizacji praktyk. Projekt wspierał rozwój współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Szczecińskiego z partnerami z Norwegii, szczególnie w odniesieniu do nowo powstałego kierunku studiów „Skandynawistyka – studia norweskie”. Na podkreślenie zasługuje zawarcie dodatkowej umowy bilateralnej z uczelnią partnerską, Nesna University College, w zakresie rozwijania i wspólnego prowadzenia modułów edukacyjnych, w tym modułów opartych na e-learningu, współpracę naukową i wymianę dobrych praktyk. Uczelnie zamierzają opracować wspólny projekt w ramach programu Erasmus+.

W wyniku wymiany studentów opracowano przewodnik „M jak Mo i Rana”, który został wydany w wersji książkowej, a także opublikowany na stronie internetowej Beneficjenta oraz Operatora Programu (na razie w języku polskim), co daje doskonałą możliwość rozpowszechniania rezultatów projektu.

  • 10 maj, 2016