Aktualności

10maj2016

Celem projektu „#(B)LOG_IN!” było promowanie inicjatyw młodzieżowych i aktywizacja młodzieży za pomocą nowoczesnych technologii. Organizatorzy wykorzystali fakt, że młodzież obecnie bardzo dużo czasu spędza w mediach społecznościowych. Przedsięwzięcie skupiało się na wymianie młodzieży oraz promowaniu wśród młodych ludzi aktywnego stosowania nowych technologii, w tym przypadku założenia i prowadzenia bloga oraz wykorzystania mediów społecznościowych. To właśnie na Facebooku powstał pomysł oraz tytuł projektu. Również na Facebooku powstała grupa, której członkami zostali – i do dziś są – uczestnicy przedsięwzięcia z Polski i Litwy.

W wymianie wzięło udział 10 młodych Polaków i 10 młodych Litwinów oraz czworo liderów. Uczestnicy wymiany początkowo znali się tylko przez internet, dopiero podczas siedmiodniowego pobytu w Polsce poznali się „w realu”, wspólnie uczestnicząc w warsztatach. W trakcie warsztatów młodzi ludzie mieli okazję zyskać kompetencje przydatne w pracy w mediach, począwszy od redagowania artykułów i informacji prasowych, przez założenie i prowadzenie bloga, aż po szeroko pojęte kompetencje komunikacyjne. Podczas wymiany młodzież spróbowała swoich sił w pracy reporterskiej, doskonaląc umiejętność przeprowadzania wywiadów, np. z przedstawicielami władz Sulejowa.

Jednym z ważniejszych działań w czasie wymiany była gra miejska „Śladami Jagiełły”. Obecnie coraz popularniejsze są gry miejskie, więc uczestnicy postanowili zorganizować ją nie tylko dla siebie, ale też dla lokalnej społeczności.

Organizacje uczestniczące w projekcie w systematyczny i zaplanowany sposób upowszechniały rezultaty, wykorzystując wiele różnorodnych narzędzi. Dodatkowo młodzież, wykorzystując lokalne wydarzenia kulturalne, np. Biesiadę Rycerską, upowszechniała rezultaty za pomocą materiałów informacyjnych promujących projekt i mówiących o jego sukcesach. Wyprodukowano ulotki i foldery na temat przedsięwzięcia, które po jego zakończeniu dystrybuowano wśród społeczności lokalnej. Wyprodukowane materiały cechowały wysoka jakość i atrakcyjna szata graficzna.

Projekt „#(B)LOG_IN!” wyróżnia się wykorzystaniem mediów społecznościowych do realizacji przedsięwzięcia i osiągania celów związanych z edukacją międzykulturową. Ciekawym aspektem jest realizacja projektu w formie zarówno bezpośredniego spotkania uczestników, jak również poprzez komunikację internetową.

  • 10 maj, 2016