Aktualności

10maj2016

Projekt „Obywatelskość 2.0” został zrealizowany przez 24 uczestników z Litwy i Polski w wieku od 20 do 28 lat. Zespół złożony był ze studentów Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorantów Wydziału Nauk Historyczno-Pedagogicznych oraz młodzieży litewskiej z małej, dynamicznie rozwijającej się organizacji pozarządowej „Vilniaus miesto valkat klubas” (Klub Włóczęgów Wileńskich).

Głównym celem przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń dotyczących różnic między społeczeństwami polskim i litewskim, szczególnie w kwestii obywatelskości. Dodatkowo, uczestnicy skupili swoja uwagę na zagadnieniach związanych ze współpracą rozwojową, mediami i informacją młodzieżową, a także na aspektach dotyczących promowania dialogu międzykulturowego.

Uczestnicy projektu pracowali w dwuosobowych grupach polsko-litewskich. Każda z grup miała za zadanie przygotować artykuł dotyczący zagadnień związanych z szeroko pojętą obywatelskością. Szczegółowa tematyka artykułu była określana przez samych uczestników. Dodatkowo, każda z par miała za zadanie przygotować krótki film oraz zdjęcia, które ilustrowały napisany przez nią tekst. Uczestnicy przygotowali swoje teksty na podstawie warsztatów, debat, konferencji, rozmów odbytych podczas projektu.

Efektem wykonanej pracy było wydanie publikacji elektronicznej w formie QR-booka, w którym, oprócz wyników badań oraz artykułów omawiających zagadnienie obywatelskości, znalazły się także materiały wizualne oraz audio-wizualne, stanowiące uzupełnienie zebranego przez młodych badaczy materiału. Dzięki zaangażowaniu uczestników projektu, udało się pozyskać sponsorów i wydać tę publikację również w formie papierowej

Efekty projektu widoczne były w mediach (np. audycja w Programie 2 Polskiego Radia, rozpowszechnianie w mediach społecznościowych –  Facebook Katedry Etnologii i Antropologii UWr, publikowanie artykułów o projekcie w lokalnych gazetach), co pozwoliło na dotarcie do szerokiego grona odbiorców.

Polscy studenci i doktoranci poszerzyli horyzonty, podejmując tematy związane z szeroko pojętą obywatelskością. Uczestnicy nabyli również umiejętności związane z przygotowaniem publikacji i wykorzystaniem narzędzi multimedialnych: obsługą sprzętu wideo, umiejętnością obróbki filmów, tworzeniem kampanii reklamowych, redakcją tekstu czy tworzeniem grafiki.

  • 10 maj, 2016