Aktualności

10maj2016

Głównymi celami projektu było budowanie dialogu międzykulturowego oraz edukacji interkulturowej. W projekcie udział wzięła młodzież w wieku 15-18 lat.

Głównym elementem projektu była wyprawa górska na Stożek Wielki w Beskidzie Śląskim. W jej trakcie uczestnicy nakręcili krótkie filmy, z których powstał reportaż zatytułowany „YOLO= you only live once”. Początkujący filmowcy chcieli pokazać młodych Europejczyków dla których życie jest fascynującą przygodą. Kolejnym wyzwaniem było nakręcenie, zmontowanie oraz prezentacja 3-minutowego filmu promującego Polskę i Litwę. Młodzi filmowcy zostali przygotowani do pracy podczas opracowanych  dla nich warsztatów prowadzonych przez zawodowego reżysera i montażystę. Uczestnicy za pomocą narzędzi multimedialnych rozwijali swoje kompetencje miękkie, zgłębiali sztukę autoprezentacji, ćwiczyli umiejętność pracy w grupie oraz uczyli się organizowania wydarzeń.

Podsumowaniem projektu był wieczór filmowy „Mov(i)e evening”, podczas którego zaprezentowano rezultaty pracy młodych filmowców. W trakcie spotkania młodzież przeprowadziła interaktywny quiz o Polsce i Litwie dla uczestników spotkania i opowiedziała o swoich wrażeniach pracy w projekcie. Na spotkanie przybyli przyjaciele i rodziny uczestników oraz zaproszeni goście, wśród nich wiceprezydent miasta Zabrze i inspektor Wydziału Oświaty miasta Zabrze. Młodzież uczestnicząca w projekcie była także odpowiedzialna za zorganizowanie kampanii reklamowej, zaproszenie władz miasta, napisanie scenariusza wydarzenia i przygotowanie poczęstunku.

W ramach upowszechniania projektu młodzież stworzyła także broszurę informacyjną, którą wraz z filmem osobiście rozdawała w wybranych instytucjach kulturalno-oświatowych w swoich miastach.

Projekt „Mov(i)e Mountains” wyróżnia się połączeniem pasji uczestników i wykorzystaniem nowych technologii. W trakcie działań projektowych Polacy i Litwini mieli okazję do wzajemnego poznania swoich kultur i otwarcia się na innych, rozwijania kreatywności, budowania pewności siebie, przełamania barier językowych, walki ze stresem podczas publicznych wystąpień. To szczególnie wartościowe rezultaty, bo będą dawały efekty także po zakończeniu projektu.

  • 10 maj, 2016