Aktualności

10maj2016

Głównym celem projektu „Legendarnie zakręceni” było rozwijanie współpracy między młodymi ludźmi z różnych krajów, o różnym pochodzeniu etnicznym, odmiennej kulturze, języku i dziedzictwie. Służyło to wzmacnianiu tolerancji u młodzieży i miało ukazać uczestnikom projektu, że odmienność to wartość, a nie powód do wykluczenia.

Uczestnicy projektu „Legendarnie zakręceni” poznawali świat legend i podań polskich, litewskich i karaimskich – by poznać wspólne korzenie tych  odrębnych kultur i odnaleźć łączące je wspólne motywy. W trakcie zajęć uczestnicy stworzyli „Bank legendowych motywów, postaci i wydarzeń”. Korzystali z niego później, podczas układania wspólnej legendy o dobrych sąsiadach, która posłużyła do przygotowania scenariusza sztuki teatralnej, wystawionej przez młodzież i utrwalonej na taśmie filmowej. Wybrane motywy legend posłużyły również do twórczego przetworzenia z wykorzystaniem nowych ciekawych technik, np. młodzież bawiła się w szukanie kwiatu paproci podczas zajęć survivalu, zatańczyła taniec czarownic jako flash mob w Wilnie, przeprowadziła grą miejską „Na tropie wileńskiego wilka”. Uczestnicy przygotowali także prezentację o trockich Karaimach.

Uczestnicy projektu zadbali o to, aby ich dokonania były widoczne. W tym celu zaprojektowali materiały promocyjne, zamieszczali informacje o projekcie na stronie internetowej szkoły, publikowali artykuły w lokalnej prasie. Materialne rezultaty projektu, takie jak wystawa fotograficzna czy film prezentujący działania projektowe, zostały szeroko zaprezentowane nie tylko społeczności szkolnej podczas licznych spotkań i apeli, ale także społeczności lokalnej. Prezentacja o Karaimach trockich  została przekazana Związkowi Karaimów Polskich we Wrocławiu.

Najważniejszym rezultatem projektu jest to, że młodzi ludzie z Polski i Litwy poznali bogactwo kulturowe obu narodów, a także odmienną kulturowo i religijnie społeczność karaimską. Działania projektowe przyczyniły się do nawiązywania i podtrzymywania przyjaznych relacji między uczestnikami z Polski i Litwy. Dzięki zaangażowaniu opiekunów oraz stworzeniu atmosfery sprzyjającej kreatywnemu działaniu i otwartości na to, co nieznane, uczestnikom udało się nawiązać międzynarodowe przyjaźnie, które trwają do dziś.

  • 10 maj, 2016