Aktualności

10maj2016

Projekt “Portret polsko-litewski” powstał z inicjatywy grupy uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku w wieku 16-17 lat, którzy zaprosili do współpracy młodzież z Wilna. Celem projektu było nawiązanie przyjaznych relacji między młodymi Polakami i Litwinami, skonfrontowanie stereotypów na temat obu narodów z rzeczywistością, promowanie i pogłębianie dialogu międzykulturowego. Osiągnięciu tych zamierzeń miał służyć wspólny udział młodzieży w warsztatach plastycznych i fotograficznych. Tematem przewodnim wszystkich zaplanowanych działań była twórczość plastyczna Stanisława Ignacego Witkiewicza, polskiego pisarza, malarza, filozofa, dramaturga i fotografika.

W trakcie warsztatów młodzież tworzyła portrety i autoportrety przy użyciu różnych plastycznych, wykorzystano także fotografie i kolaże. W ramach projektu zorganizowano też spotkania przybliżające młodym ludziom z obu krajów twórczość Witkacego. Tworzenie portretów rówieśników rozmaitymi metodami plastycznymi było nie tylko okazją do rozwinięcia kreatywności młodych ludzi, ale przede wszystkim pozwoliło na  poznanie nowych kolegów. Wspólna praca niezwykle zbliżyła obie grupy i pozwoliła zrealizować podstawowy cel projektu, jakim jest nawiązanie przyjaznych relacji polsko-litewskich.

Największym osiągnięciem młodzieży, a zarazem największym sukcesem projektu, zapewniającym rozgłos działaniom uczniów, było zorganizowanie wystawy prac stworzonych przez uczestników projektu. Wystawa została najpierw zaprezentowana w szkole, jako forma promocji i podsumowanie działań polsko-litewskiej grupy, następnie prace zostały zaprezentowane w słupskich instytucjach publicznych, np. Miejskiej Bibliotece, Muzeum Pomorza Środkowego i w miejskim Ratuszu. Sukces projektu szeroko opisywały lokalne media, zaś dyrektorka Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku zaprezentowała dokonania uczniów podczas spotkania dyrektorów słupskich szkół zawodowych.

Projekt “Polsko-litewski portret” wyróżnił się na tle innych inicjatyw zrealizowanych w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży nie tylko oryginalnym tematem, jakim była twórczość Witkacego, ale przede wszystkim niezwykle skutecznym upowszechnianiem rezultatów projektu, które sprawiło, że mówiono o nim w całym mieście. Działania realizatorów projektu stały się inspiracją dla uczniów i nauczycieli. Kolejna grupa uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku, zachęcona sukcesem kolegów, złożyła wniosek o dofinansowanie działań w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Będzie on realizowany w roku 2016.

  • 10 maj, 2016