Aktualności

10maj2016

Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk Łódź działający przy Stowarzyszeniu Instytut Nowych Technologii istnieje od września 2014 roku. Poza punktem informacyjnym Eurodesk Stowarzyszenie prowadzi również punkt konsultacyjny programu Erasmus+.

Do najważniejszych obszarów działalności informacyjnej Eurodesk Łódź należą działania promocyjne prowadzone podczas różnorodnych wydarzeń, prowadzenie eurolekcji i warsztatów Eurodesk Polska oraz odpowiadanie – mailowo bądź telefonicznie – na indywidualne pytania młodzieży.

Z racji stosunkowo krótkiego stażu łódzki punkt kładzie nacisk na działania promujące świadczone przez siebie usługi. Należy do nich zaliczyć prowadzenie stoisk informacyjnych w trakcie wydarzeń skierowanych do młodzieży organizowanych w roku 2015. W czasie wszystkich spotkań i prezentacji łódzki punkt promował pozostałe narzędzia, inicjatywy i publikacje Eurodesk Polska: stronę www.eurodesk.pl, Europejski Portal Młodzieżowy, elektroniczne newslettery, a także publikacje FRSE. Eurodesk Łódź wykorzystywał swój profil na Facebooku do promowania autorskich informacji dla młodzieży, opracowanych przez Krajowe Biuro Eurodesk Polska.

Za niewątpliwie innowacyjny, a przynajmniej oryginalny, pomysł należy uznać poprowadzenie jednej z eurodeskowych eurolekcji nie dla uczniów, a dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

W ten sposób poszerzono grupę odbiorców o kadrę szkół, co w znakomity sposób pomaga dotrzeć do młodzieży. O tym, czy konsultant zostanie zaproszony do poprowadzenia lekcji decydują dyrektor i nauczyciel. Dzięki udziałowi w Eurolekcji mogą się oni przekonać, jak taka lekcja wygląda i czego w jej trakcie uczniowie się dowiadują. To najlepsza z możliwych form promocji eurodeskowych lekcji i warsztatów.

  • 10 maj, 2016