Aktualności

10maj2016

Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk Polska funkcjonuje w Szczecinie przy Sekretariacie ds. Młodzieży od grudnia 2011 roku. Funkcjonowanie punktu wpisuje się w ofertę działań informacyjnych kierowanych do młodzieży i pracowników młodzieżowych Pomorza Zachodniego. Szczeciński punkt Eurodesk Polska znakomicie wykorzystuje zasoby, jakimi dysponuje dzięki funkcjonowaniu przy Urzędzie Marszałkowskim oraz profilu działalności jednostki prowadzącej punkt Eurodesku. Działalność w ramach jednostki samorządowej zapewnia stałe dofinansowanie, natomiast profil sekretariatu jest ściśle związany z udzielaniem informacji młodzieżowej.

Udzielanie informacji, udział w wydarzeniach lokalnych i regionalnych, prezentacje dla młodzieży, rozpowszechnianie informacji, współpraca ze szkołami, zaangażowanie w wydarzenia europejskie o charakterze młodzieżowym – to najważniejsze obszary działalności Regionalnego Punktu Eurodesk Polska w Szczecinie.

Punkt aktywnie promuje swoją działalność podczas lokalnych działań. W ten sposób konsultanci Eurodesk Szczecin dotarli w 2015 roku do ponad 8 tys. osób. Uczestniczyli m.in. w Targach Edukacji i Pracy OHP w Pyrzycach, Targach Pracy Pomorza Zachodniego w Szczecinie, XIV Szczecińskich Spotkaniach Organizacji Pozarządowych i Pikniku Europejskim. Formami współpracy ze szkołami są przede wszystkim lekcje Eurodesku i warsztaty, organizowane nie tylko w Szczecinie, ale również w innych miastach regionu. W roku 2015 odbyło się dziewięć eurolekcji, w których udział wzięło ponad 200 osób.Punkt zaangażował się również w kampanię informacyjną „Time to Move”, w trakcie której prowadził lekcje w szkołach, promował konkurs pocztówkowy oraz ogólnoeuropejską platformę ,,Last Minute Offers”.

  • 10 maj, 2016