Aktualności

10maj2016

Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk Bydgoszcz działa przy Wyższej Szkole Gospodarki. Jest częścią działającego przy uczelni Centrum Europejskiego im. Schumana, wraz z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct oraz Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej.

Punkt angażuje się w wydarzenia o wymiarze europejskim i współpracuje z programem Erasmus+. W 2015 r. przedstawiciele punktu wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez konsultanta regionalnego Narodowej Agencji programu Erasmus+ w czasie Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Prezentacja koordynatorki bydgoskiego punktu nt. możliwości poszukiwania partnerów do projektów międzynarodowych zachęciła wiele osób do późniejszego kontaktu z Punktem Eurodesk Bydgoszcz.

Regionalny Punkt Eurodesk Polska w Bydgoszczy jako jedyny z nominowanych prowadzi regionalną sieć Eurodesk Polska, w skład której wchodzi pięć organizacji i instytucji (z Włocławka, Nakła, Gniewkowa, Mogilna i Inowrocławia). Zadaniem regionalnej sieci Eurodesk Kujawsko-Pomorskie jest promowanie Eurodesku wśród społeczności lokalnej. W tym celu punkty lokalne inicjują wydarzenia lub biorą udział w imprezach w swym regionie. Pomimo braku przeznaczonych na ten cel środków Punkt Informacyjny Eurodesk Bydgoszcz utrzymuje regularne kontakty z organizacjami należącymi do sieci. Członkowie kujawsko-pomorskiej sieci otrzymują też wsparcie merytoryczne, technicznie i rzeczowe (materiały informacyjne i promocyjne), które oceniają jako przydatne.

Warto podkreślić, że konsultantki w Bydgoszczy dbają również o swój rozwój zawodowy i podnoszenie kompetencji, korzystając z oferty szkoleniowej Eurodesku. Uczestniczą we wszystkich obowiązkowych spotkaniach i szkoleniach, a także w spotkaniach na poziomie europejskim, np. w spotkaniu multiplikatorów w hiszpańskiej Molinie. Takie spotkania wyzwalają nowe pokłady energii i przynoszą pomysły na kolejne działania.

  • 10 maj, 2016