Aktualności

10maj2016

Krakowski punkt Eurodesk Polska działa przy instytucji, której statutową działalnością jest dostarczanie młodzieży informacji. To rzadkość wśród organizacji należących do sieci Eurodesk Polska. Eurodesk Kraków należy do tych nielicznych punktów w Polsce, które działają w pełni według wytycznych Europejskiej Agencji i Informacji i Doradztwa dla Młodzieży. W Europie Centra Informacji Młodzieżowej są naturalnym partnerem Eurodesku, tak właśnie jest w przypadku Centrum im. Henryka Jordana. Punkt Eurodesku prowadzi Pracownia Informacji Młodzieżowej, a jej pracownicy potrafią doskonale uzupełnić ofertę pracowni o oferowany przez Eurodesk wymiar europejski.

Pracownia Informacji Młodzieżowej działa w Centrum im. Jordana od początku lat 90. (wcześniej jako Centrum Informacji Młodzieżowej) i jest znanym miejscem pozyskiwania informacji młodzieżowej w regionie. Nic więc dziwnego, że krakowski punkt znajduje się w czołówce pod względem udzielonych odpowiedzi na pytania – tylko w roku 2015 udzielił ich ponad 661.

Drugim wyróżniającym Eurodesk Kraków obszarem działalności jest prowadzenie autorskich lekcji i warsztatów. W 2015 r. zostało przeprowadzonych 135 spotkań, w których wzięło udział 2714 uczniów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że część z nich została przeprowadzona poza Krakowem – m.in. w Piekarach i Skawinie, mimo iż Centrum im. Jordana jest jednostką miejską.

Oddziaływanie krakowskiego punktu na młodzież z Krakowa i okolic jest widoczne, przy czym najskuteczniejsze okazują się warsztaty i eurolekcje. Dowodem jest fakt, że współpracujący z Centrum im. dr. Jordana nauczyciele wpisują eurodeskowe lekcje i warsztaty w program lekcji wychowawczych dla nowych klas.

Warto podkreślić dbałość o promocję punktu poprzez obecność na ważnych wydarzeniach lokalnych (targi, festyny). Niektóre z inicjatyw promocyjnych krakowskiego Eurodesku są bardzo innowacyjne – zaliczyć do nich należy konkurs fotograficzny z wykorzystaniem popularnego wśród młodzieży serwisu społecznościowego Instagram. Na uwagę z pewnością zasługuje również zaangażowanie konsultantów Eurodesk Kraków w proces dialogu usystematyzowanego, co z pewnością spotkałoby się z dużym zadowoleniem Komisji Europejskiej.

  • 10 maj, 2016