Aktualności

10maj2016

Regionalnym Punktem Informacyjnym Eurodesk Polska w Rzeszowie zarządza  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, która prowadzi również Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej  oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów. Działalność prowadzona punkt Eurodesk stanowi naturalne uzupełnienie działalności informacyjnej szkoły. Dzięki temu pracownicy rzeszowskiego punktu Eurodesku swoją działalnością obejmują całe województwo podkarpackie.

Do najważniejszych zadań punktu należy udzielanie informacji i konsultacji. Punkt jest otwarty trzy razy w tygodniu, działa również w czasie konferencji, wykładów otwartych, szkoleń i warsztatów. W 2015 roku Eurodesk Rzeszów prezentował swoją ofertę m.in. podczas Podkarpackich Targów Pracy zorganizowanych przez Biuro Karier WSIiZ w Rzeszowie w ramach projektu „WSIZ: Wiedza – Staże – Informacja – Zatrudnienie” oraz na Targach Edukacyjnych 2015 w Rzeszowie. Konsultanci punktu w Rzeszowie organizują również wykłady i prezentacje na temat  możliwości nauki i pracy młodych ludzi w Europie.

Ważnym działaniem punktu jest prowadzenie eurolekcji i warsztatów Eurodesk Polska. W 2015 roku Eurodesk Rzeszów przeprowadził 20 eurolekcji i warsztatów (Europraca, Eurostudia, Eurowolontariat, Europa dla młodzieży). Wzięło w nich udział ponad 500 młodych ludzi. Punkt wziął również udział w kampanii informacyjnej „Time to Move”, podczas której zorganizowano Dni Otwarte. Młodzież miała okazję bezpośrednio zapytać o interesujące ich kwestie związane z wyjazdem za granicę. W czasie kampanii przeprowadzone zostały również lekcje i warsztaty o pracy, studiach i wolontariacie za granicą.

Eurodesk jest obecny w większości działań prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz punkt Europe Direct. Nauczycielom uczestniczącym w spotkaniach Europe Direct i Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej przekazywane są informacje o możliwościach związanych z Eurodeskiem, np. przeprowadzania eurolekcji. Taka bezpośrednia forma promocji eurodeskowych usług jest najbardziej efektywna.

Godnym uwagi jest również fakt, że kontakty rzeszowskiego punktu ze szkołami nie ograniczają się do jednorazowego przeprowadzenia lekcji. Bardzo często nauczyciele proszą o realizację większej liczby spotkań dla szerszej grupy uczniów, pojawiają się również prośby o utrzymanie kontaktu i bieżące przekazywanie  informacji nt. prowadzonych projektów. W ten sposób powstała baza szkół otwartych na dalszą współpracę.

  • 10 maj, 2016