Aktualności

10maj2016

Celem projektu było zaadaptowanie i przeniesienie wiedzy, metod i technik aktualnie wykorzystywanych w szkoleniach i treningach w kontekście biznesowym do obszaru edukacji rodziców. Grupę docelową projektu stanowili rodzice i wychowawcy. Zagadnienia poruszane w ramach projektu dostosowane były do potrzeb rodzin w różnych kontekstach – od kwestii rodzicielstwa do współpracy między rodzinami i instytucjami społecznymi (edukacja, zdrowie, pomoc społeczna itp.). Instytucje partnerskie stanowiły firmy szkoleniowe, jak i organizacje pozarządowe non profit, aktywne w dziedzinie edukacji rodziców i edukacyjnego wspierania rodzin.

W ramach projektu partnerzy dzielili się doświadczeniami z realizacji szkoleń w zakresie umiejętności miękkich oraz edukacji rodziców w różnych kontekstach. Organizowano międzynarodowe spotkania partnerów z udziałem kadry oraz słuchaczy – rodziców. Podejmowane w ich trakcie zagadnienia dotyczyły m.in. tego, jakich kompetencji najbardziej brakuje rodzicom, w jaki zwiększają je dostępne obecnie programy edukacji rodziców, jak można te programy ulepszyć i dostosować do potrzeb odbiorców, w jaki sposób programy szkoleniowe w zakresie przywództwa, coachingu czy inteligencji emocjonalnej mogą być wykorzystane w kontekście rodzicielstwa.

Partnerzy wdrażali do swojej działalności nowe techniki, wykorzystując seminaria on-line (webinary), warsztaty dla rodziców i wychowawców na temat inteligencji emocjonalnej, coachingu i rodzicielstwa opartego na więzi emocjonalnej.

Głównym efektem projektu są wymiana doświadczeń, która miała miejsce podczas międzynarodowych spotkań oraz wdrożenie nowych metod pracy z rodzicami do praktyki instytucji. W wyniku realizacji projektu powstało także stowarzyszenie zajmujące się wspieraniem rodziców w wychowaniu, a liczba słuchaczy lokalnych, którzy skorzystali w Polsce z projektu dzięki udziałowi w wydarzeniach edukacyjnych, znacznie przewyższyła oczekiwania realizatorów projektu.

Projekt wywarł także istotny wpływ na polską organizację – udział w projekcie umożliwił poszerzenie oferty edukacyjnej instytucji o szkolenia z zakresu inteligencji emocjonalnej. Są to szkolenia szczególnie atrakcyjne dla ojców, co pozwala na promocję pozytywnego rodzicielstwa. Projekt wzbogacił także ofertę edukacyjną dla rodziców o uczenie się z wykorzystaniem Internetu (seminaria on-line, filmy, materiały). Projekt ten stanowi także dobry przykład organizacji wspólnej pracy na poziomie międzynarodowym z udziałem zarówno przedstawicieli kadry, jak i rodziców.

  • 10 maj, 2016