Aktualności

09maj2016

Projekt realizowany był przez konsorcjum trzech organizacji krajowych, czyli przez inicjatora przedsięwzięcia –  Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” –  oraz organizacje partnerskie: Fundację „Aktywny Senior” i Fundację Przemian Społecznych „Zmiana”. Podmioty te działają w obszarze edukacji dorosłych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych,  współpracują też na co dzień na rzecz rozwoju społecznego.

Celem projektu był rozwój i wzmocnienie kompetencji pracowników, kadry zarządzającej oraz wolontariuszy w obszarach: zarządzania edukacyjnymi projektami międzynarodowymi, zarządzania organizacją, rozwoju kompetencji w obrębie edukacji dorosłych oraz rozwoju kompetencji interpersonalnych. Cel ten konsorcjum osiągnęło dzięki zorganizowaniu  14 mobilności edukacyjnych (w formie siedmiu tandemów szkoleniowych), polegających na wyjeździe pracowników i wolontariuszy na  specjalistyczne szkolenia organizowane przez podmioty z trzech krajów (Włochy, Grecja, Cypr). Uczestnikami projektu była kadra zajmująca się edukacją dorosłych: szkoleniowcy, doradcy, animatorzy, tutorzy, koordynatorzy, kadra zarządzająca.

W rezultacie projekt wywołał zmiany w codziennej praktyce zaangażowanych organizacji. Dzięki udziałowi w zagranicznych kursach i szkoleniach  organizacje uczestniczące w projekcie poszerzyły swoją ofertę szkoleniową i doradczą o nowe obszary. Wprowadzono także  nowe metody pracy w zespołach. Rezultatem projektu jest również realizacja nowych projektów europejskich.

Zaletą projektu jest trwałość jego rezultatów. Przedsięwzięcie w znaczący sposób  wpłynęło na poprawę jakości codziennych działań organizacji partnerskich. W fundacji „Umbrella” zmiana polegała m.in. na włączeniu do oferty tej instytucji  propozycji doradztwa w zakresie współpracy międzynarodowej, nawiązywania partnerstw oraz opracowywania projektów w programie Erasmus +. W Fundacji „Aktywny Senior” rozwinięto ofertę szkoleniową dotyczącą mind mapping.

Konsorcjum podjęło również dodatkowe działanie mające na celu upowszechnianie rezultatów projektu podczas IV Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych 2015. Co jest warte odnotowania, w promocję projektu organizacje partnerskie, oprócz pracowników i wolontariuszy uczestniczących w szkoleniach zagranicznych, efektywnie włączyły także swoje grupy docelowe i organizacje współpracujące: fundacja „Umbrella” lokalne organizacje pozarządowe, Fundacja „Aktywny Senior” środowiska i organizacje senioralne, a fundacja „Zmiana” zorganizowane i nieformalne grupy młodzieżowe.

  • 9 maj, 2016