Zainspiruj się

Homoresponsabilis in the Globalized World

Uniwersytet Łódzki

Tematem projektu była społeczna odpowiedzialność biznesu oraz relacje handlowe miedzy poszczególnymi krajami. Projekt miał na celu stworzenie symulacyjnej gry biznesowej, która w bezpiecznych warunkach pozwalała przećwiczyć trudne sytuacje związane z prowadzeniem biznesu w międzynarodowym środowisku.

Języki są kluczem – rozwój poprzez przełamywanie barier

Zespół Szkoły i Gimnazjum im. Władysława Orkana w Niedźwiedziu

Celem projektu było przełamanie językowej bariery komunikacyjnej kadry pedagogicznej oraz zachęcenie jej do samokształcenia poprzez udział w szkoleniach europejskich. Dzięki wzrostowi znajomości języka angielskiego w szkole młodzież może brać udział w coraz ciekawszych zajęciach, projektach organizowanych w ramach kółek zainteresowań.

Kreatywna edukacja dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej wymiany ANAWOJ

W ramach projektu do Polski przyjechało siedmiu wolontariuszy z Hiszpanii, Włoch i Francji na cały rok szkolny. Wolontariusze pracowali w ramach European Voluntary Service. Pracowali w pięciu różnych placówkach oświatowych na terenie województwa podlaskiego, oferując uczniom kreatywne zajęcia dodatkowe.

MELES – More Entrepreneurial Life at European Schools

Akademia Morska w Szczecinie, Politechnika Białostocka

Projekt został zrealizowany w ramach programu Erasmus+. Jego najważniejszym rezultatem było opracowanie nowatorskiego programu nauczania przedsiębiorczości na kierunkach technicznych. Wielu studentów, którzy uczestniczyli w realizacji tego przedsięwzięcia, prowadzi własny biznes.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!