Zainspiruj się

Homoresponsabilis in the Globalized World

Uniwersytet Łódzki

Tematem projektu była społeczna odpowiedzialność biznesu oraz relacje handlowe miedzy poszczególnymi krajami. Projekt miał na celu stworzenie symulacyjnej gry biznesowej, która w bezpiecznych warunkach pozwalała przećwiczyć trudne sytuacje związane z prowadzeniem biznesu w międzynarodowym środowisku.

Języki są kluczem – rozwój poprzez przełamywanie barier

Zespół Szkoły i Gimnazjum im. Władysława Orkana w Niedźwiedziu

Celem projektu było przełamanie językowej bariery komunikacyjnej kadry pedagogicznej oraz zachęcenie jej do samokształcenia poprzez udział w szkoleniach europejskich. Dzięki wzrostowi znajomości języka angielskiego w szkole młodzież może brać udział w coraz ciekawszych zajęciach, projektach organizowanych w ramach kółek zainteresowań.

Kreatywna edukacja dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej wymiany ANAWOJ

W ramach projektu do Polski przyjechało siedmiu wolontariuszy z Hiszpanii, Włoch i Francji na cały rok szkolny. Wolontariusze pracowali w ramach European Voluntary Service. Pracowali w pięciu różnych placówkach oświatowych na terenie województwa podlaskiego, oferując uczniom kreatywne zajęcia dodatkowe.

MELES – More Entrepreneurial Life at European Schools

Akademia Morska w Szczecinie, Politechnika Białostocka

Projekt został zrealizowany w ramach programu Erasmus+. Jego najważniejszym rezultatem było opracowanie nowatorskiego programu nauczania przedsiębiorczości na kierunkach technicznych. Wielu studentów, którzy uczestniczyli w realizacji tego przedsięwzięcia, prowadzi własny biznes.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Prosimy o kierowanie korespondencji, która dotrze do Warszawy po 16 czerwca, na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Do 16 czerwca dotychczasowy adres korespondencyjny pozostaje aktualny.

Prosimy o oszacowanie czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłek i wysyłkę na odpowiedni adres zgodnie z powyższymi informacjami.

You have Successfully Subscribed!