Aktualności

O Eduinspiratorze

Zwycięzca: Tomasz Paziewski
Edycja: 2015
Kategoria: Unijne projekty – odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi współczesna Europa
Tomasz Paziewski

Dodatkowe informacje

Dokumenty Europass służą prezentowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności w każdym potencjalnym miejscu pracy w Europie. Dzięki nim ucząc się poza Polską, można otrzymać certyfikat potwierdzający nasze umiejętności, można stworzyć uniwersalne CV, można aplikować nie tylko do krajowych, ale też do europejskich instytucji. Tomasz Paziewski w rozmowie z ekspertami
Krajowego Centrum Europass pokazuje zalety portfolio Europass, przedstawia je jako inicjatywę, która zapewnia obywatelom wszystkich państw UE równe szanse w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczeń zawodowych w całej Europie. Konrad Romaniuk, koordynator Krajowego Centrum Europass, opisuje w audycji Europass jako inicjatywę, która jest wyjątkowa. Daje bowiem szansę przedstawienia siebie, opisania swoich kwalifikacji, kompetencji, doświadczeń, znajomości języka, szkoleń, otrzymanych stypendiów, przebiegu edukacji, po to, by móc wykorzystać to na europejskim rynku pracy podczas szukania po raz pierwszy zatrudnienia, starania się o staż lub Wolontariat Europejski. – Dokumenty Europass są przeznaczone nie tylko dla osób szukających pracy za granicą, ale także dla tych, którzy szukają pracy w kraju. Te dokumenty są dla każdego: dla osób bezrobotnych; dla osób pracujących, które chcą znaleźć inną, lepszą pracę; dla osób, które chcą się przekwalifikować bądź dla osób, które wchodzą na rynek pracy oraz dla studentów – dodaje Kinga Motysia z Krajowego Centrum Europass. Dawid Wójcicki z Krajowego Centrum Europass podkreśla, że poprzez działalność Krajowego Centrum Europass nawiązywana jest współpraca z pracodawcami na różnych polach: przy okazji targów pracy oraz poprzez Agencję CEDEFOP, z którą Krajowe Centrum współpracuje i która również przygotowuje specjalne kampanie skierowane do pracodawców. Europass to dokument respektowany przez pracodawców, zwłaszcza w instytucjach unijnych, ale nie tylko. Z pozytywnymi opiniami na temat Europassu spotykamy się także w kraju.