Aktualności

O Eduinspiratorze

Zwycięzca: Paulina Gortat-Gapińska
Edycja: 2015
Kategoria: Edukacja pozaformalna młodzieży
Paulina Gortat-Gapińska

Dodatkowe informacje

Pracuje w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego – jako doradca na terenie powiatu poddębickiego pomaga organizacjom wiejskim, lokalnym liderom i młodzieży, organizuje spotkania, szkolenia, wyjazdy. Pielęgnuje lokalne tradycje i odkrywa historię swej „małej ojczyzny”. Założyła Klub 4H w Pudłowie, w ramach którego realizuje projekty we współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami. Pierwszy z nich, czyli organizacja pierwszej wymiany międzynarodowej, w której pełniła rolę lidera, otworzył przed nią nowe możliwości, m.in. zatrudnienie przy projektach finansowanych z POKL. Sprawowała również opiekę nad Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach – w Bałdrzychowie opiekowała się salą komputerową, promowała dostępne kursy e-learningowe. Pełniła też funkcję koordynatora stworzonego przez siebie projektu finansowanego w ramach PROW, dotyczącego nauki wykonania wycinanki sieradzkiej. Jest fundatorem Fundacji „Tu brzoza”, która będzie kontynuowała działalność Klubu 4H i wspierała szersze grono mieszkańców pragnących działać na rzecz lokalnych społeczności.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!