Aktualności

O Eduinspiratorze

Zwycięzca: Kazimierz Netka
Edycja: 2015
Kategoria: Inicjatywy wpływające na życie społeczności lokalnej
Kazimierz Netka

Dodatkowe informacje

Eurodesk to program, dzięki któremu młodzież oraz organizacje i osoby z nią pracujące poznają możliwości rozwoju i pracy w całej Europie. To ogromna, licząca ponad 1300 jednostek, sieć organizacji skupionych nad wspólnym celem: przekazywaniem informacji o edukacji, szkoleniach, mobilności, funduszach, stypendiach, wolontariacie dla młodych Europejczyków. W artykule Kazimierza Netki poznajemy pomorskie punkty Eurodesku, dzięki którym młodzież z regionu nawiązuje międzynarodowe kontakty i promuje nadmorskie miejscowości turystyczne. Jak mobilność, to również wakacje, wyjazdy, zwiedzanie – słowem turystyka. Eurodesk promując mobilność, przyczynia się także do reklamowania regionu i kraju za granicą. Nie ma w tym nic dziwnego, że Eurodeski służą nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych. Pomorski system jednak się w tym wyróżnia. Swą wielkością, a także aktywnością na arenie międzynarodowej stał się tanim sposobem promocji regionu i kraju za granicą. Unikatem jest też zaangażowanie się w tę działalność lokalnych organizacji turystycznych – pisze w swoim artykule Kazimierz Netka.
Autor zastanawia się, w której części Pomorza najlepiej widać zmiany, jakie nastąpiły dzięki międzynarodowym wymianom i kontaktom. Paweł Weiner, koordynator sieci Eurodesk Pomorze, wskazuje na Łąg. – Eurodesk w Łęgu, prowadzony przez Stowarzyszenie „Nasz Łąg – Nasza Wieś” rozwinął bardzo dużą wymianę młodzieży z zagranicą, przeważnie z Turcją – komentuje w artykule Paweł Weiner. – Przyjechali do nas reprezentanci organizacji pozarządowych także z Rumunii – uzupełnia Wiesław Lipski, prezes stowarzyszenia „Nasz Łąg – Nasza Wieś”, konsultant Eurodesku w Czarnej Wodzie, nauczyciel niemieckiego, radny Rady Miasta w Czersku. – Zaprosiliśmy ich po tym, jak poznaliśmy się w Estonii. Za każdym razem podczas realizacji projektów wymiany międzynarodowej jest w programie zwiedzanie. Najczęściej pokazujemy gościom skansen we Wdzydzach Kiszewskich. Zawozimy młodych cudzoziemców także do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, gdzie znajduje się Dom Sybiraka. Kiedy wyjeżdżają, otrzymują od nas foldery, które dostajemy między innymi od lokalnych organizacji turystycznych – dodaje W. Lipski.