Galeria zwycięzców EDUinspiracje

Królowa jest tylko jedna – matematyka!

  • Big blackboard with mathematicals symbols and formulas
  • Zwycięzca: Gimnazjum im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu
  • Projekt: Why Maths?
  • Edycja konkursu: 2015
  • Kategoria: Edukacja szkolna

Królowa jest tylko jedna – matematyka!

Celem projektu było ukazanie uczniom praktycznego aspektu matematyki poprzez podkreślenie  jej wykorzystania w innych dziedzinach nauki i zachęcenie do działań interdyscyplinarnych. W efekcie uczniowie uznali, że matematyka wcale nie jest abstrakcyjna, przeciwnie – jest przedmiotem fascynującym i ekscytującym.

W ramach projektu powstała publikacja „Why Maths?”, ukazująca związki matematyki z różnymi dyscyplinami, np. chemią, biologią, geografią, astronomią, sztuką, muzyką, literaturą, architekturą czy malarstwem. Publikacja ta jest powszechnie dostępna na stronie internetowej projektu i cieszy się dużą popularnością. Powstała również innowacyjna gra matematyczna „Trivial Pursuit”, która stymuluje twórczość uczniów i rozwija ich umiejętności matematyczne.  Rezultaty projektu są wykorzystywane w ramach różnych przedmiotów w szkołach partnerskich. Nauczyciele używają ich nie tylko do podnoszenia kompetencji matematycznych uczniów, ale również do kształtowania w uczniach umiejętności modelowania, myślenia strategicznego i logicznego rozumowania.

Powiedzieli

Projekt zmienił świadomość uczniów dotyczącą praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym oraz w znaczącym stopniu podniósł kompetencje matematyczne uczniów. Działania projektowe uświadomiły uczniom, że matematyka znajduje swoje praktyczne zastosowanie w wielu dyscyplinach, uczy logicznego myślenia oraz stwarza większe możliwości wyboru kierunku studiów, co wpływa na szanse na rynku pracy
/FRSE/
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!