Galeria zwycięzców EDUinspiracje

„Wczesnoszkolna edukacja w wielojęzycznej społeczności”

O projekcie

 • Zwycięzca:
  Marta Kotarba-Kańczugowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
 • Projekt:
  „Wczesnoszkolna edukacja w wielojęzycznej społeczności”
 • Edycja konkursu:
  2012
 • Kategoria:
  Wizyty Studyjne
 • Program:
  "Uczenie się przez całe życie"

Dodatkowe informacje

Marta Kotarba-Kańczugowska wzięła udział w projekcie w ramach własnego programu badawczego. Wymiana doświadczeń z naukowcami i praktykami oraz możliwość konfrontacji różnych punktów widzenia wzbudziły jej ciekawość i skłoniły do zmiany myślenia na temat roli kształcenia językowego. Laureatka zetknęła się z nowym problemem badawczym, który zainspirował ją do zaplanowania i zrealizowania pilotażowych badań dotyczących stosowanych w Europie rozwiązań wspomagających nauczanie i wychowanie dzieci różnojęzycznych.