„Wczesnoszkolna edukacja w wielojęzycznej społeczności”

„Wczesnoszkolna edukacja w wielojęzycznej społeczności”

O projekcie

 • Client:
  Marta Kotarba-Kańczugowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
 • SKills:
  „Wczesnoszkolna edukacja w wielojęzycznej społeczności”
 • URL:
  2012
 • Program:
  "Uczenie się przez całe życie"

Dodatkowe informacje

Marta Kotarba-Kańczugowska wzięła udział w projekcie w ramach własnego programu badawczego. Wymiana doświadczeń z naukowcami i praktykami oraz możliwość konfrontacji różnych punktów widzenia wzbudziły jej ciekawość i skłoniły do zmiany myślenia na temat roli kształcenia językowego. Laureatka zetknęła się z nowym problemem badawczym, który zainspirował ją do zaplanowania i zrealizowania pilotażowych badań dotyczących stosowanych w Europie rozwiązań wspomagających nauczanie i wychowanie dzieci różnojęzycznych.
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!