„Unlocking the Universe”

„Unlocking the Universe”

O projekcie

 • Client:
  Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
 • SKills:
  „Ulocking the Universe”
 • URL:
  2014
 • Program:
  "Uczenie się przez całe życie"

Dodatkowe informacje

Celem projektu ”Unlocking the Universe” było zbudowanie w Europie podstaw współpracy związanej z nauczaniem osób dorosłych. Działania podjęte w ramach projektu polegały m.in. na organizowaniu zajęć w postaci odczytów, pogadanek, warsztatów, pokazów oraz seansów planetaryjnych. Podejmowano również działania społeczne włączające do projektu osoby niepełnosprawne. Projekt zachęcił seniorów do samodzielnych studiów i zdobywania różnorodnych umiejętności oraz poszukiwania informacji. Ponadto uczestnicy uczyli się obsługi programów komputerowych, przygotowywania wystąpień, pracy w grupach czy występowania przed rówieśnikami.
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!