Galeria zwycięzców EDUinspiracje

Szkoła nauczycielką życia

  • Zwycięzca: XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie
  • Projekt: "Szkoła nauczycielką życia"
  • Edycja konkursu: 2015
  • Kategoria: Współpraca pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem

Szkoła nauczycielką życia

Celem projektu było pokazanie, że szkoła może i powinna być płaszczyzną, na której stale stwarza się warunki do rozwoju uczniów i nauczycieli, motywuje do nieustannego doskonalenia metod uczenia się i nauczania, skłania do mobilności, uczy samodzielności w myśleniu i działaniu oraz współpracy z innymi.

Wdrażając powyższe idee, zrealizowano kilka mini projektów. Dwa z nich są skierowane do nauczycieli, pozostałe zarówno do uczniów i nauczycieli. Prace nad nimi prowadzone były w ramach zajęć szkolnych oraz podczas wizyt roboczych w Polsce i Norwegii. Poprzez projekty szkoła uczyła wrażliwości, kształtowała zmysł estetyczny oraz rozwijała poczucie własnej tożsamości (mini projekt: U źródeł – nasze i wasze mity), uczyła dbałości o środowisko naturalne (mini projekt: Uczymy się globalnie – woda wspólnym dobrem). Nauczyciele dzięki projektom nauczyciele wzbogacili swój warsztat pracy (mini projekt: Wysoka jakość edukacji – szansą dla młodych ludzi) oraz nauczyli się dbać o jakość nauczania dzięki auto-ewaluacji (mini projekt: Jak dobra jest nasza szkoła?).

Powiedzieli

Ważnym działaniem, jakie zostało podjęte  w celu bezpośredniego odniesienia się do tytułu projektu: „Szkoła nauczycielką życia”, były lekcje prowadzone przez polskich oraz norweskich nauczycieli podczas wizyt studyjnych. W ramach wspólnych warsztatów dokonano analizy przeprowadzonych lekcji. Analiza ukierunkowana była nie na ocenę lekcji, lecz na porównanie, wymianę doświadczeń, czerpanie inspiracji. Powstała również strona internetowa, służąca dokumentowaniu i rozpowszechnianiu wszystkich działań w projekcie oraz wypracowanych  produktów. Materiały dostępne na niej stanowią  inspirację dla innych nauczycieli, mogą być pomocą  w kwestiach metodycznych, wsparciem przy realizacji celów wychowawczych oraz pomocą  podczas organizacji różnorodnych projektów edukacyjnych
/FRSE/
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!