„Sounds and Voices”

„Sounds and Voices”

O projekcie

 • Client:
  Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Warszawa
 • SKills:
  "Sounds and Voices"
 • URL:
  2013
 • Program:
  "Uczenie się przez całe życie"

Dodatkowe informacje

Uczestnicy projektu podjęli próbę stworzenia radia internetowego. Tworzyli audycje oraz przeprowadzali wywiady. Uczyli się reagowania na pochwały oraz krytykę. Celem nadrzędnym projektu było rozwinięcie w osobach niepełnosprawnych lepszych kompetencji społecznych, czyli umiejętności wypowiadania się, komunikowania się z innymi, formułowania własnych opinii, zwiększania odpowiedzialności oraz poczucia przydatności w społeczeństwie.
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!