Galeria zwycięzców EDUinspiracje

Nowy kierunek studiów od WOPR

  • Zwycięzca: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie
  • Projekt: "Safer Europe By Higher Qualified Water Safety Managers (EQF2)"
  • Edycja konkursu: 2015
  • Kategoria: Edukacja zawodowa

Nowy kierunek studiów od WOPR

Projekt partnerski EQF2 miał na celu opracowanie europejskich ram kwalifikacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem wodnym (poziomy 5-8). Stanowił on kontynuację projektu EQF1, w ramach którego opracowano ramy kwalifikacji dla poziomów 1-4.

Projekt EQF2 stanowił doskonałą okazję do połączenia doświadczenia i wiedzy europejskich federacji ratownictwa wodnego, a także wypracowania przez uczelnie wyższe ram kwalifikacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem wodnym. W ramach projektu wspólnie opracowano innowacyjny kierunek studiów dla uczelni wyższych i szkolnictwa pozazawodowego. Do prac  projektowych włączono pracowników uczelni wyższych z kilku krajów uczestniczących w projekcie. W efekcie rozpoczęto przygotowania do uruchomienia kierunku studiów na czterech uczelniach wyższych z krajów uczestniczących w projekcie oraz na dwóch uczelniach z innych dwóch krajów.

Powiedzieli

Dzięki projektowi zebrano oraz upowszechniono najlepsze praktyki dotyczące modułów edukacyjnych dla wyższych poziomów kształcenia. Siedem federacji partnerskich biorących udział w projekcie rozpocznie obecnie prace nad zharmonizowaniem nowych poziomów EQF z krajowymi ramami kwalifikacji – pozostałe federacje mogą również przystąpić do takich prac.  Uczelnie wyższe z krajów biorących udział w projekcie wykazały zainteresowanie przyjęciem ram kwalifikacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem wodnym i są już przygotowane do podjęcia dalszych kroków w tym kierunku.
/FRSE/
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!