Intensywne kursy językowe programu Erasmus

Intensywne kursy językowe programu Erasmus

O projekcie

 • Client:
  Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • SKills:
  Intensywne kursy językowe programu Erasmus
 • URL:
  2012
 • Program:
  "Uczenie się przez całe życie"

Dodatkowe informacje

Udział w intensywnych kursach wzięli cudzoziemcy, którzy przyjechali do Polski, aby studiować lub pracować. Dzięki zajęciom osoby te nauczyły się porozumiewać w języku polskim, poznały polską kulturę i mentalność, elementy historii, a także tradycji narodowej. Organizatorzy wychodzili naprzeciw oczekiwaniom studentów i aranżowali ad hoc np. wyjścia na koncerty jazzowe polskich wykonawców, wspólne wyjścia klubów studenckich. Uczestnicy projektu nauczyli się większej otwartości, działania pod presją czasu, wykorzystania spotkań integracyjnych do doskonalenia umiejętności językowych studentów. Wysiłek przyniósł doskonałe rezultaty metodyczno-pedagogiczne
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!