„IMPROFARM – Improvement of Production and Management Process in Agriculture Through Transfer of Innovations”

„IMPROFARM – Improvement of Production and Management Process in Agriculture Through Transfer of Innovations”

O projekcie

 • Client:
  Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
 • SKills:
  „IMPROFARM – Improvement of Production and Management Process in Agriculture Through Transfer of Innovations”
 • URL:
  2014
 • Program:
  "Uczenie się przez całe życie"

Dodatkowe informacje

Celem projektu było opracowanie materiałów szkoleniowych podnoszących kwalifikacje mieszkańców obszarów wiejskich. Przedsięwzięcie koncentrowało się na rozwoju umiejętności i kompetencji rolników oraz osób zatrudnionych w sektorze rolnictwa. Działania realizowało konsorcjum składające się z uniwersytetów, instytutów naukowych, profesjonalnych rolników, organizacji szkoleniowych, naukowych i konsultingowych z Polski, Bułgarii, Cypru, Słowacji i Włoch. Głównym rezultatem projektu są materiały szkoleniowe umieszczone na platformie e-learningowej, obejmujące teorię, studia przypadku oraz narzędzia do oceny zdobytej wiedzy.
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!