“HEAD – Heritage Education for Adults, Exchange of Methodology – How to Use Heritage in Adult Education”

“HEAD – Heritage Education for Adults, Exchange of Methodology – How to Use Heritage in Adult Education”

O projekcie

 • Client:
  Muzeum Narodowe w Krakowie, sekcja edukacji, pałac Biskupa Erazma Ciołka
 • SKills:
  “HEAD – Heritage Education for Adults, Exchange of Methodology – How to Use Heritage in Adult Education”
 • URL:
  2012
 • Program:
  "Uczenie się przez całe życie"

Dodatkowe informacje

W ramach projektu HEAD w Polsce zrealizowano cykl kursów edukacyjnych: Mój szkicowniki oraz W warsztacie średniowiecznego mistrza. Pierwszy koncentrował się na twórczości wynikającej z konfrontacji z treściami i formą średniowiecznej sztuki. Podczas drugiego kursu słuchacze mieli okazję przeistoczenia się w średniowiecznego rzemieślnika i spróbowania swych sił w tworzeniu różnych przedmiotów z użyciem dawnych technik. Dzięki kursom powstała nowa jakość w rozwijaniu kompetencji uczenia się. Realizowane w projekcie HEAD cykle kursów na stałe zostały włączone w ofertę edukacyjną Muzeum Narodowego w Krakowie.
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!