„Maths on Earth!”

„Maths on Earth!”

O projekcie

 • Client:
  Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Krempachach
 • SKills:
  "Maths on Earth!"
 • URL:
  2013
 • Program:
  "Uczenie się przez całe życie"

Dodatkowe informacje

Zwiększenie motywacji i kompetencji w zakresie matematyki i nauk ścisłych, szczególnie istotnych na rynku pracy były głównymi celami projektu. Uczniowie szkoły w Krempachach odszukiwali zależności między matematyką, nauką i technologią oraz ich zastosowaniem, włączając w to dyskusje na temat równości płci, a także stereotypów. Co więcej, udział w projekcie "Maths on Earth!" był dla większości jego uczestników jedyną szansą na poznanie Europy, jej mieszkańców, naukę otwartości, tolerancji oraz samodzielności.
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!