“Facing Impact of the Second World War: Urban Design in Contemporary European Cities”

“Facing Impact of the Second World War: Urban Design in Contemporary European Cities”

O projekcie

 • Client:
  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • SKills:
  “Facing Impact of the Second World War: Urban Design in Contemporary European Cities”
 • URL:
  2014
 • Program:
  "Uczenie się przez całe życie"

Dodatkowe informacje

Celem projektu było zwrócenie uwagi studentów architektury i projektowania urbanistycznego na potrzebę poznania historii miejsc, szczególnie tych dotkniętych II wojną światową, przed zaprojektowaniem zabudowy. Studenci pogłębiali swoją wiedzę w trakcie zajęć, na których omawiano zagadnienia dotyczące uwarunkowań społecznych, historii, tradycji, krajobrazu oraz innych czynników, które należy uwzględnić podczas przygotowywania projektów. Ważnym elementem programu była praca w mieszanych zespołach oraz zastosowanie nowoczesnych narzędzi, technik komputerowych w skomplikowanych analizach i syntezach projektowych.