Galeria zwycięzców EDUinspiracje

Co w Teatramacie piszczy?

  • Zwycięzca: Fundacja Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka (dawna Fundacja Graj z Warszawy)
  • Projekt: "Teatramat- Merytoryczne Zaplecze Teatru Amatorskiego"
  • Edycja konkursu: 2015
  • Kategoria: Edukacja pozaformalna młodzieży

Co w Teatramacie piszczy?

Inicjatywa Fundacji Graj! polegała na stworzenia platformy zajmującej się teatrem amatorskim. Projekt ma charakter trwałego centrum usługowego, ułatwiającego zespołom teatralnym uczestnictwo w lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym życiu teatralnym poprzez udzielanie im wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i finansowego.

Projekt prowadzi do stworzenia stale aktualizowanej sieci, która uzupełni obraz polskiego życia teatralnego o teatry prowincjonalne, alternatywne, eksperymentalne, amatorskie (szkolne, studenckie, ośrodki kultury itp.), grupy teatralne bez własnej sceny, twórców teatralnych – wszystkich tych, którzy szukają możliwości rozwoju i chcą wyjść ze swoją twórczością do szerszej publiczności. Powstanie cyfrowa baza kontaktów obejmująca twórców: instruktorów, reżyserów, pedagogów teatru, aktorów, a przede wszystkim zespoły teatralne. Inicjatywa będzie bezterminowo kontynuowana we współpracy ze światową organizacją teatru amatorskiego Association Internationale du Théâtre Amateur, państwowym Instytutem Teatralnym i z licznymi teatrami z całej Polski.

Powiedzieli

Projekt odpowiada na  znane  od wielu lat problemy młodzieżowego środowiska teatralnego, jest  też elementem szerszego konceptu, zmierzającego do odbudowy ruchu teatru amatorskiego w Polsce. Partnerstwo z Instytutem Teatralnym, będącym agendą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, umożliwia oddziaływanie rezultatów projektu na szkoły w całym kraju – a w konsekwencji na szkolne teatry stanowiące najliczniejsze miejsce pracy z młodzieżą w oparciu o metody teatru amatorskiego. Projekt ma nowatorski charakter dzięki wykorzystaniu doświadczeń partnerów z pozostałych krajów,  największych europejskich aktorów teatru amatorskiego. Wypracowane rezultaty będą trwałe, rozwijane po zakończeniu finansowania oraz łatwo przenoszone, poprzez międzynarodową platformę internetową
/FRSE/
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!