„Bystander Cell Death and Stress Response in Irradiated Cell Cultures”

„Bystander Cell Death and Stress Response in Irradiated Cell Cultures”

O projekcie

 • Client:
  Jan Paczesny (Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • SKills:
  „Bystander Cell Death and Stress Response in Irradiated Cell Cultures”
 • URL:
  2012
 • Program:
  "Uczenie się przez całe życie"

Dodatkowe informacje

Jan Paczesny podczas wyjazdu w ramach programu Erasmus pracował jako chemik na Wydziale Fizyki Nuklearnej na Uniwersytecie w Lund. Dzięki stypendium poznał techniki eksperymentalne, które dla większości chemików pozostają niedostępne, nauczył się współpracy w gronie naukowców oraz tego jak być dobrym opiekunem studentów realizujących praktyki lub przygotowujących swoje prace dyplomowe. Laureata najbardziej jednak cieszy to, że sukcesy osiągają również osoby, którymi opiekuje się naukowo.
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!