„Action Research on CLIL: European Integration and Mobility through Language”

„Action Research on CLIL: European Integration and Mobility through Language”

O projekcie

 • Client:
  Gimnazjum nr 26 im. Jana III Sobieskiego w Gdańsku
 • SKills:
  „Action Research on CLIL: European Integration and Mobility through Language”
 • URL:
  2012
 • Program:
  "Uczenie się przez całe życie"

Dodatkowe informacje

Projekt wspólnie z polską szkołą realizowały szkoła włoska, hiszpańska oraz niemiecka. Jego głównym celem było przygotowanie uczniów do życia w erze globalizacji. W ramach projektu w szkole wykorzystywano nowatorskie metody nauczania CLIL, czyli połączenie nauczania przedmiotu z nauczaniem języka obcego. Dzięki tej inicjatywie uczniowie stali się bardziej pewni siebie oraz zrobili duże postępy w nauce języków obcych. Nauczyciele z kolei stali się bardziej otwarci na wykorzystywanie nowatorskich rozwiązań w procesie edukacji.
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!