Konkurs EDUinspiracje – Media 2017

Konkurs EDUinspiracje – Media ma na celu wyróżnić najlepsze materiały dziennikarskie poruszające problematykę związaną z programami i inicjatywami zarządzanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Tematy prac powinny odnosić się do projektów realizowanych w ramach programów Erasmus+, eTwinning, Europass, Eurodesk, Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, FSS, SCIEX, a także programów zakończonych tj. „Młodzież w działaniu” oraz „Uczenie się przez całe życie” (w tym: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Wizyty Studyjne).

W konkursie będą oceniane artykuły, audycje i programy opublikowane bądź wyemitowane nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 r.

Jak wziąć udział w konkursie EDUinspiracje – Media 2017?

Prace (wraz z dokumentacją konkursową) mogą zgłaszać dziennikarze, którzy są autorami przesłanych materiałów lub wydawcy. W konkursie będą oceniane teksty opublikowane w prasie lub internecie, audycje radiowe oraz programy telewizyjne. Termin nadsyłania prac upływa 16 października br. Zgłoszenie wraz z dokumentacją konkursową (załączniki do regulaminu) należy przesłać mailowo na adres media@frse.org.pl lub pocztą tradycyjną (na adres: Aleje Jerozolimskie 142A 02-305 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs dla dziennikarzy”).

Kategorie konkursowe EDUinspiracje – Media 2017

Dziennikarze lub wydawcy mogą zgłosić prace konkursowe w następujących kategoriach:

  • Unijne projekty edukacyjne – odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi współczesna Europa (materiały, które wskazują konkretne cele unijnych projektów edukacyjnych, m.in. walka z bezrobociem; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; integracja mniejszości narodowych oraz migrantów; zachęcanie do aktywności obywatelskiej i zaangażowania się w życie społeczności lokalnej; poszerzanie dostępu do nauki niepełnosprawnym lub osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji materialnej);
  • Przekraczanie granic – zagraniczne wyjazdy w celach edukacyjnych (materiały poświęcone zagranicznym wyjazdom, dzięki którym uczestnicy unijnych programów edukacyjnych zdobywają m.in. doświadczenie zawodowe w innym kraju, poznają zagraniczne systemy edukacji, oswajają się z pracą w międzynarodowym zespole, poznają kulturę innego kraju, uczą się języków obcych, ale również przezwyciężają własne słabości, uczą się odpowiedzialności i samodzielności);
  • Projekty edukacyjne w reportażach (materiały, które są relacjami z konkretnych wydarzeń, zawierające informacje na temat uczestników projektów, a także opisy prowadzonych działań oraz osiąganych rezultatów).

Dziennikarze mogą zgłosić maksymalnie trzy prace, przy czym każda z nich musi być dopasowana do innej kategorii. Redakcje lub wydawcy mogą przesłać nieograniczoną liczbę materiałów, ale maksymalnie trzy prace jednego autora.

Sposób wyłaniania zwycięzców w konkursie EDUinspiracje – Media 2017

Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Kapitułę. W jej skład wejdą: przedstawiciel kwartalnika „Europa dla Aktywnych”; przedstawiciel czasopisma „Języki Obce w Szkole”; przedstawiciel wydziału dziennikarstwa wybranego uniwersytetu; przedstawiciel mediów oraz ekspert posiadający wiedzę merytoryczną w zakresie realizacji programów edukacyjnych zarządzanych przez Fundację. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas Gali Wręczenia Nagród Edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która odbędzie się w listopadzie. Podczas ceremonii autorzy najlepszych prac otrzymają statuetki i dyplomy z tytułem EDUinspiracje – Media 2017 oraz nagrody rzeczowe.

Zapoznaj się z regulaminem i wypełnij odpowiednie oświadczenia (Załączniki 1, 2a i 2b, 3, 4 do regulaminu).

Zapoznaj się z Przewodnikiem dla uczestników konkursu.

 

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!