Łódź

O konferencji

EDUinspiracje to cykl konferencji regionalnych, których celem jest pokazanie, w jaki sposób skutecznie i efektywnie można wykorzystać fundusze europejskie na realizację zadań oświatowych w odwołaniu do priorytetów realizowanej reformy oświaty.

Do udziału w wydarzeniu, które będzie poświęcone wyzwaniom edukacji zawodowej i kształcenia praktycznego zapraszamy przedstawicieli oświaty, nauczycieli, dyrektorów szkół, kadrę zarządzającą placówkami edukacyjnymi oraz przedstawicieli organów prowadzących oraz przedstawicieli pracodawców. Podczas konferencji zaprezentujemy dobre praktyki w ramach projektów Erasmus+, przedstawimy narzędzia pomocne w realizacji zadań i celów wynikających z założeń reformy systemu oświaty w Polsce oraz omówimy najważniejsze obszary zmian w kontekście prezentowanej reformy oświaty.

Kontakt

Agata Nowacka
tel. (22) 46 31 175

Ramowy program

Uczestnicy konferencji dowiedzą się:

  • jakie możliwości daje wolontariat, jak przygotowuje młode osoby do życia zawodowego oraz jak ważną rolę może odegrać w procesie nauki języków obcych;
  • jaką rolę program Erasmus+ odgrywa w procesie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli i trenerów zawodu;
  • dlaczego warto tworzyć partnerstwa na rzecz szkolnictwa zawodowego;
  • jak odkrywać talenty i dlaczego warto wspierać poradnictwo edukacyjno-zawodowego;
  • czym jest program Europass;
  • jak pracodawca może kształtować kompetencje pracowników;
  • jakie korzyści odnoszą szkoły zawodowe i pracodawcy, którzy nawiązali współpracę.

Rejestracja