Szkolnictwo wyższe

10Maj2016

Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) bierze udział w programie od 2002 r. Z liczbą ok. 40 wyjazdów rocznie (w tym 21 studentów) zalicza się do uczelni o niewielkiej skali mobilności. Najważniejszym celem udziału uczelni w programie Erasmus+ jest realizacja wymian międzynarodowych studentów i pracowników, a także organizacja studiów zagranicznych, przygotowanie oferty zajęć anglojęzycznych i praktyk zawodowych
  • 10 maja, 2016
Pokaż więcej
10Maj2016

Najważniejszymi celami uczestnictwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w programie Erasmus+ są umiędzynarodowienie uczelni, zapewnienie wysokiej jakości nauczania oraz rozwój programów nauczania z możliwością wspólnych dyplomów, zapewniających absolwentów i naukowców o międzynarodowym poziomie umiejętności. Uczelnia uznaje kluczową rolę mobilności w tworzeniu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, dlatego też wspiera osiągnięcie jego głównych celów poprzez stymulację mobilności, poprawę jakości
  • 10 maja, 2016
Pokaż więcej
10Maj2016

Projekt mobilności edukacyjnej zrealizowany przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w roku akademickim 2014/2015 stanowił cenny wkład w realizację założeń uczelnianej strategii internacjonalizacji kształcenia na lata 2013-2020. W roku akademickim 2015/2015 w ZUT zrealizowano 192 wyjazdy, z czego 123 było wyjazdami studenckimi. W indywidualnych raportach uczestników mobilności uczelnia została bardzo wysoko oceniona przez studentów pod
  • 10 maja, 2016
Pokaż więcej
10Maj2016

Projekt Erasmus+ adresowany był do pracowników oraz studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Należy podkreślić, ze region, w którym znajduje się uczelnia, dotknięty jest szeregiem deficytów związanych z rozwojem szkolnictwa wyższego. Dotyczą one zarówno edukacji, jak i nowych technologii i innowacji, form i sposobów życia ekonomicznego. Efektem realizacji projektu były mobilności zarówno studentów, jak
  • 10 maja, 2016
Pokaż więcej
10Maj2016

Wyższa Szkoła Gospodarki (WSG) jest najstarszą uczelnią niepubliczną w Bydgoszczy. W programie Erasmus bierze udział od 2005 roku. Uczelnia zalicza się do tych o niewielkiej skali mobilności. W roku akademickim 2014/2015 zrealizowała 34 wyjazdy, w których uczestniczyło 16 studentów (11 osób wyjechało na studia, 5 na praktyki) oraz 19 pracowników (13 osób wyjechało w celu
  • 10 maja, 2016
Pokaż więcej
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!