Projekty realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

10Maj2016

Głównym celem projektu było opracowanie programu i uruchomienie nowej specjalności na kierunku administracja oraz stworzenie nowoczesnej pracowni – symulacyjnego przedsiębiorstwa turystycznego do prowadzenia zajęć praktycznych. Projekt miał również za zadanie wzmocnienie potencjału studentów, zwiększenie  ich mobilności, umożliwienie wymiany doświadczeń oraz poprawę jakości kształcenia poprzez wzrost kompetencji kadry naukowej. Projekt jest odpowiedzią na wyzwania społeczne związane
  • 10 maja, 2016
Pokaż więcej
10Maj2016

Celem projektu „Architecture for Society of Knowledge – ASK – Studia III stopnia w języku angielskim na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej” było opracowanie unikatowego w skali kraju programu studiów doktoranckich. Są to czteroletnie stacjonarne studia  prowadzone w języku angielskim, które będą umożliwiały rozwiązanie problemów badawczych z zakresu architektury przestrzennej na poziomie krajowym i europejskim. Tymi
  • 10 maja, 2016
Pokaż więcej
10Maj2016

Głównym celem projektu był rozwój Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego jako interdyscyplinarnego ośrodka naukowo-badawczego w obszarze odnawialnych źródeł energii, a także rozszerzenie oferty dydaktycznej uczelni i nawiązanie ściślejszej współpracy z sektorem biznesowym. Ma to prowadzić do rozwoju tej dziedziny wiedzy, jej upowszechnienia i wdrożenia w praktyce nowych rozwiązań. W projekcie wykorzystano doświadczenia instytucji partnerskiej Tel-Tek z Norwegii, która
  • 10 maja, 2016
Pokaż więcej
10Maj2016

Projekt odpowiadał na potrzeby współczesnej szkoły związane z trudnościami wychowawczymi. Na podstawie diagnoz krajowych w Polsce oraz doświadczeń Islandii opracowano katalog potrzeb nauczycieli, dotyczących wiedzy i umiejętności, których najbardziej brakuje pedagogom w pracy z młodzieżą. Celem projektu było przygotowanie wsparcia dla nauczycieli w postaci materiałów edukacyjnych dotyczących rozwiązywania we współczesnej szkole problemów wychowawczych, takich jak
  • 10 maja, 2016
Pokaż więcej
10Maj2016

Celem projektu była realizacja wymian studentów i pracowników uczelni partnerskich, współpraca naukowa obu uczelni oraz wymiana dobrych praktyk, odnoszących się do struktury oraz zawartości programów nauczania. Wyjazdy umożliwiły studentom i nauczycielom akademickim oraz administracji zdobycie nowej wiedzy oraz wymianę doświadczeń. Projekt poszerzył wiedzę uczestników o krajach partnerskich, dzięki czemu uczestnicy wymian w przyszłości mogą stać
  • 10 maja, 2016
Pokaż więcej
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!