Polsko-litewska współpraca

10Maj2016

Celem projektu „#(B)LOG_IN!” było promowanie inicjatyw młodzieżowych i aktywizacja młodzieży za pomocą nowoczesnych technologii. Organizatorzy wykorzystali fakt, że młodzież obecnie bardzo dużo czasu spędza w mediach społecznościowych. Przedsięwzięcie skupiało się na wymianie młodzieży oraz promowaniu wśród młodych ludzi aktywnego stosowania nowych technologii, w tym przypadku założenia i prowadzenia bloga oraz wykorzystania mediów społecznościowych. To właśnie
  • 10 maja, 2016
Pokaż więcej
10Maj2016

Projekt „Obywatelskość 2.0” został zrealizowany przez 24 uczestników z Litwy i Polski w wieku od 20 do 28 lat. Zespół złożony był ze studentów Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorantów Wydziału Nauk Historyczno-Pedagogicznych oraz młodzieży litewskiej z małej, dynamicznie rozwijającej się organizacji pozarządowej „Vilniaus miesto valkat klubas” (Klub Włóczęgów Wileńskich). Głównym celem przedsięwzięcia
  • 10 maja, 2016
Pokaż więcej
10Maj2016

Głównymi celami projektu było budowanie dialogu międzykulturowego oraz edukacji interkulturowej. W projekcie udział wzięła młodzież w wieku 15-18 lat. Głównym elementem projektu była wyprawa górska na Stożek Wielki w Beskidzie Śląskim. W jej trakcie uczestnicy nakręcili krótkie filmy, z których powstał reportaż zatytułowany „YOLO= you only live once”. Początkujący filmowcy chcieli pokazać młodych Europejczyków dla
  • 10 maja, 2016
Pokaż więcej
10Maj2016

Głównym celem projektu „Legendarnie zakręceni” było rozwijanie współpracy między młodymi ludźmi z różnych krajów, o różnym pochodzeniu etnicznym, odmiennej kulturze, języku i dziedzictwie. Służyło to wzmacnianiu tolerancji u młodzieży i miało ukazać uczestnikom projektu, że odmienność to wartość, a nie powód do wykluczenia. Uczestnicy projektu „Legendarnie zakręceni” poznawali świat legend i podań polskich, litewskich i
  • 10 maja, 2016
Pokaż więcej
10Maj2016

Projekt „Portret polsko-litewski” powstał z inicjatywy grupy uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku w wieku 16-17 lat, którzy zaprosili do współpracy młodzież z Wilna. Celem projektu było nawiązanie przyjaznych relacji między młodymi Polakami i Litwinami, skonfrontowanie stereotypów na temat obu narodów z rzeczywistością, promowanie i pogłębianie dialogu międzykulturowego. Osiągnięciu tych zamierzeń miał służyć wspólny udział
  • 10 maja, 2016
Pokaż więcej
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!