Kategoria specjalna: 20 lat Wolontariatu Europejskiego

25Maj2016

„Kreatywna edukacja dla dzieci i młodzieży” jest zakończoną powodzeniem próbą wykorzystywania elementów edukacji pozaformalnej w instytucjach edukacji formalnej. Projekt umożliwił współpracę instytucji z zakresu edukacji formalnej i pozaformalnej,  pokazując, że uczenie nie musi odbywać się tylko w ławkach szkolnych, ale też w innych formach i przestrzeniach, i może być równie efektywne. W ramach projektu do
  • 25 maja, 2016
Pokaż więcej
25Maj2016

Działania 12 wolontariuszy w projekcie „Step forward” trwały 10 miesięcy i zakładały pracę w czterech instytucjach. Wolontariusze w Krakowie pracowali  na rzecz dzieci  i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w stowarzyszeniu „Siemacha”, pomagali  osobom niepełnosprawnym intelektualnie w stowarzyszeniu „Gaudium et Spes”,  wspierali dzieci i młodzież z różnymi rodzajami niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej w Zespole Szkół Specjalnych
  • 25 maja, 2016
Pokaż więcej
25Maj2016

Podczas rocznego projektu sześcioro młodych ludzi z Hiszpanii, Ukrainy, Włoch, Mołdawii, Turcji i Armenii pracowało wolontariacko w Sępólnie Krajeńskim w stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom”. Stowarzyszenie jest to  organizacja non-profit, prowadząca Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli, Warsztat Terapii Zajęciowej, Klub Młodych Twórców, Gminne Centrum Informacji, Punkt Informacji Turystycznej oraz Punkt Konsultacyjno-Profilaktyczny ds. Przeciwdziałania Narkomani. Do zadań wolontariuszy należała między
  • 25 maja, 2016
Pokaż więcej
25Maj2016

Teatr Brama działał początkowo jako koło teatralne w Goleniowskim Domu Kultury, ale przez lata urósł do niezależnego zespołu znanego dziś nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Jest to teatr alternatywny, który rewolucjonizuje relacje między publicznością i aktorami poprzez tworzenie bardziej spotkań zamiast widowisk. Teatr organizuje rocznie dwa wydarzenia: Goleniowskie Spotkania Teatralne BRAMAT i
  • 25 maja, 2016
Pokaż więcej
25Maj2016

Projekt polega na goszczeniu jednego wolontariusza oraz jego uczestnictwie w regularnej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu. Ośrodek realizuje projekty Wolontariatu Europejskiego od 2007 roku. Od tego czasu goszczono 9 wolontariuszy, ten projekt to kontynuacja wcześniejszych działań. Projekt w takim kształcie, zakładający przyjmowanie jednego wolontariusza na roczne działanie Wolontariatu Europejskiego, wpisał się już na stałe
  • 25 maja, 2016
Pokaż więcej
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!