Informacja europejska dla młodzieży

10Maj2016

Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk Łódź działający przy Stowarzyszeniu Instytut Nowych Technologii istnieje od września 2014 roku. Poza punktem informacyjnym Eurodesk Stowarzyszenie prowadzi również punkt konsultacyjny programu Erasmus+. Do najważniejszych obszarów działalności informacyjnej Eurodesk Łódź należą działania promocyjne prowadzone podczas różnorodnych wydarzeń, prowadzenie eurolekcji i warsztatów Eurodesk Polska oraz odpowiadanie – mailowo bądź telefonicznie – na
  • 10 maja, 2016
Pokaż więcej
10Maj2016

Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk Polska funkcjonuje w Szczecinie przy Sekretariacie ds. Młodzieży od grudnia 2011 roku. Funkcjonowanie punktu wpisuje się w ofertę działań informacyjnych kierowanych do młodzieży i pracowników młodzieżowych Pomorza Zachodniego. Szczeciński punkt Eurodesk Polska znakomicie wykorzystuje zasoby, jakimi dysponuje dzięki funkcjonowaniu przy Urzędzie Marszałkowskim oraz profilu działalności jednostki prowadzącej punkt Eurodesku. Działalność w
  • 10 maja, 2016
Pokaż więcej
10Maj2016

Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk Bydgoszcz działa przy Wyższej Szkole Gospodarki. Jest częścią działającego przy uczelni Centrum Europejskiego im. Schumana, wraz z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct oraz Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej. Punkt angażuje się w wydarzenia o wymiarze europejskim i współpracuje z programem Erasmus+. W 2015 r. przedstawiciele punktu wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez
  • 10 maja, 2016
Pokaż więcej
10Maj2016

Krakowski punkt Eurodesk Polska działa przy instytucji, której statutową działalnością jest dostarczanie młodzieży informacji. To rzadkość wśród organizacji należących do sieci Eurodesk Polska. Eurodesk Kraków należy do tych nielicznych punktów w Polsce, które działają w pełni według wytycznych Europejskiej Agencji i Informacji i Doradztwa dla Młodzieży. W Europie Centra Informacji Młodzieżowej są naturalnym partnerem Eurodesku,
  • 10 maja, 2016
Pokaż więcej
10Maj2016

Regionalnym Punktem Informacyjnym Eurodesk Polska w Rzeszowie zarządza  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, która prowadzi również Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej  oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów. Działalność prowadzona punkt Eurodesk stanowi naturalne uzupełnienie działalności informacyjnej szkoły. Dzięki temu pracownicy rzeszowskiego punktu Eurodesku swoją działalnością obejmują całe województwo podkarpackie. Do najważniejszych zadań punktu należy
  • 10 maja, 2016
Pokaż więcej
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!