Edukacja zawodowa

11Maj2016

Tematem projektu „Homoresponsabilis in the globalized world” była społeczna odpowiedzialność biznesu, edukacja globalna oraz relacje handlowych pomiędzy poszczególnymi krajami. Projekt miał na celu transfer symulacyjnej gry biznesowej, wykorzystującej podejście pedagogiki aktywnej, opracowanej przez jednego z partnerów – Groupe One z Belgii. Transfer polegał na adaptacji i dostosowaniu gry do lokalnych warunków krajów partnerskich: Polski, Bułgarii
  • 11 maja, 2016
Pokaż więcej
11Maj2016

Głównym celem projektu był rozwój zawodowy uczniów, który umożliwiło zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności, a także poznanie działania zagranicznych firm oraz porównanie metod pracy w Polsce z tymi na zachodzie Europy. W projekcie uczestniczyło czterdziestu pięciu uczniów klas trzecich o kierunku: technik informatyk, technik mechatronik oraz technik ekonomista. Uczniowie odbywali staże w hiszpańskich i irlandzkich
  • 11 maja, 2016
Pokaż więcej
11Maj2016

Projekt realizowany przez Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu miał na celu podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych funkcjonariuszy – instruktorów i wykładowców wyszkolenia strzeleckiego. Jednym z priorytetowych obszarów działalności beneficjenta jest prowadzenie systematycznych szkoleń w zakresie strzelectwa. Szkolenia te prowadzone są na szeroką skalę (przeszkolonych zostaje przynajmniej kilkanaście tysięcy osób rocznie), dlatego tak
  • 11 maja, 2016
Pokaż więcej
11Maj2016

Głównym celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie było podniesienie kompetencji zawodowych przez 16 uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Uczestnicy projektu zrealizowali 4-tygodniowe staże w hiszpańskich przedsiębiorstwach, gdzie zapoznali się z nowoczesnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi,  coraz częściej stosowanych w przemyśle samochodowym. Uczniowie ze Skoczowa zdobyli wiedzę, umiejętności
  • 11 maja, 2016
Pokaż więcej
11Maj2016

W projekcie „Underground in the cloud” uczestniczyły szkoły z Polski, Czech i Słowenii oraz firmy działające w branży górniczej. Głównym celem podjętych działań było podwyższenie praktycznych i teoretycznych umiejętności zawodowych uczestników projektu. Partnerzy mieli sposobność poznania systemów edukacyjnych, obowiązujących procedur oraz standardów egzaminacyjnych, jakie stosowane są w Polsce, Czechach i Słowenii. W trakcie projektu powstały
  • 11 maja, 2016
Pokaż więcej
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!