Edukacja szkolna

11Maj2016

Celem projektu było wsparcie uczniów niedosłyszących z krajów partnerskich projektu – Słowacji, Polski i Francji. Wszystkie instytucje partnerskie należą do sieci HIPEN (Hearing Impaired Proffesional Network – Profesjonalnej Sieci Niedosłyszących), która zrzesza 14 centrów zajmujących się osobami niedosłyszącymi z 10 krajów. W każdym z centrów nauczano uczniów języka angielskiego, lecz stosowano przy tym różnorodną metodologię.
  • 11 maja, 2016
Pokaż więcej
11Maj2016

Tematyką projektu była promocja zdrowego stylu życia, pozytywne myślenie i znaczenie relacji międzyludzkich wśród młodzieży ponadgimnazjalnej. Projekt skierowany był do uczniów w wieku od 15 do 19 lat. Opierał się na czterech modułach, które zajmowały się kwestią dobrostanu z różnych punktów widzenia: biologicznego, psychologicznego, społecznego i zawodowego. Każdy moduł przyczynił się do podniesienia świadomości uczestników
  • 11 maja, 2016
Pokaż więcej
11Maj2016

Podstawową nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza w Częstochowie, miał na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia na lekcjach języka angielskiego oraz zwiększenie kompetencji pracowników szkoły poprzez wzrost poziomu umiejętności  metodycznych i dydaktycznych. Ważnym elementem projektu było również rozwinięcie umiejętności cyfrowych uczniów. W trakcie projektu nauczycielka uczestnicząca w zagranicznych szkoleniach poszerzyła swoją wiedzę na temat rozwijania
  • 11 maja, 2016
Pokaż więcej
11Maj2016

Głównym celem projektu było kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych wśród dzieci poprzez poszukiwanie przez nauczycieli różnych sposobów działania w ramach programów outdoor education. Jednym z etapów projektu było szkolenie organizowane przez ICI Intercultural Iceland pt. „Learning social skills in the nature”: Living together, learning together, working together’ -special focus on early childhood and outdoor education.
  • 11 maja, 2016
Pokaż więcej
11Maj2016

Celem projektu zrealizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żorach było zwiększenie efektywnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) podczas nieinformatycznych zajęć dydaktycznych. W projekcie wzięło udział 12 nauczycieli uczących w szkole podstawowej i w przedszkolu, którzy chcieli rozwijać swoje umiejętności w zakresie wykorzystania nowych technologii. Kadra wybrana do realizacji projektu była zróżnicowana, byli to zarówno młodzi, jak
  • 11 maja, 2016
Pokaż więcej
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!