Edukacja pozaformalna młodzieży

11Maj2016

Głównym celem projektu „Świętokrzyska młodzież z plusem” było włączenie społeczne młodzieży z woj. świętokrzyskiego do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. W projekcie wykorzystano metodę debaty, podczas której młodzież dyskutowała wraz z politykami i ekspertami na najważniejsze dla niej zagadnienia związane z aktywnością społeczną. W projekcie wzięło udział 497 osób w wieku 13-30 lat, które uczą
  • 11 maja, 2016
Pokaż więcej
11Maj2016

Cele projektu to promowanie edukacji w zakresie przedsiębiorczości jako narzędzia do wspierania rozwoju osobistego i zawodowego młodzieży oraz podniesienie jakości pracy z młodzieżą w dziedzinie nauczania przedsiębiorczości. Założenia projektu odpowiadają na problem niskiego poziomu przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, skutkujący m.in. dokonywaniem przez młodzież nieprzemyślanych wyborów ścieżki edukacyjnej i zawodowej, koniecznością podejmowania pracy poniżej swoich ambicji
  • 11 maja, 2016
Pokaż więcej
11Maj2016

Celem projektu było zaproponowanie młodzieży, swoim rówieśnikom, innego sposobu spędzania wolnego czasu – atrakcyjnego dla młodych i zarazem wymagającego od nich zaangażowania i interakcji. Uczestnikami projektu byli młodzi ludzie, którzy zdają sobie sprawę z zagrożeń, jakie stwarzać może współczesna technika, m.in. życie w świecie wirtualnym, samotność, brak poczucia przynależności narodowej i kulturowej. W ramach projektu
  • 11 maja, 2016
Pokaż więcej
11Maj2016

Celem projektu było uświadomienie młodym ludziom znaczenia zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej i braku nałogów. Projekt „More active, more healthy” powstał z inicjatywy młodzieży i odzwierciedla jej zainteresowania oraz potrzeby, co bez wątpienia wpisuję się w cele i założenia programu . Młodzi ludzie coraz częściej spotykają się w swoim środowisku z przypadkami bulimii, anoreksji, otyłości
  • 11 maja, 2016
Pokaż więcej
11Maj2016

Celem projektu było przygotowanie i podjęcie działania wspomagającego integrację uchodźców, umocnienie i rozwój dialogu międzynarodowego i międzykulturowego. W działania zaangażowano czterech wolontariuszy z krajów programu (Austria, Francja, Rumunia, Hiszpania), którzy w trakcie długoterminowego pobytu włączyli się w działania i pracę w przedszkolu dla dzieci uchodźców, a także organizowali zajęcia integracyjne i aktywizujące dla starszych mieszkańców
  • 11 maja, 2016
Pokaż więcej
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!