Edukacja dorosłych

10Maj2016

Celem projektu było zaadaptowanie i przeniesienie wiedzy, metod i technik aktualnie wykorzystywanych w szkoleniach i treningach w kontekście biznesowym do obszaru edukacji rodziców. Grupę docelową projektu stanowili rodzice i wychowawcy. Zagadnienia poruszane w ramach projektu dostosowane były do potrzeb rodzin w różnych kontekstach – od kwestii rodzicielstwa do współpracy między rodzinami i instytucjami społecznymi (edukacja,
  • 10 maja, 2016
Pokaż więcej
10Maj2016

Projekt „Od poznania do działania” realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) Koło w Lublinie przeznaczony był dla pracowników, organizacji, jej  podopiecznych oraz ich rodziców. Celem projektu było podniesienie kompetencji kadry w trzech obszarach: umiejętności społecznych, umiejętności językowych, umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Osiągnięto to dzięki trzem pięciodniowym wyjazdom edukacyjnym do
  • 10 maja, 2016
Pokaż więcej
10Maj2016

Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa” z Ostrowca Świętokrzyskiego w partnerstwie z organizacjami z Hiszpanii, Rumunii, Włoch, Portugalii i Cypru. Uczestnikami ze strony beneficjenta były dorosłe osoby niepełnosprawne i ich rodziny, a także kadra pracująca na co dzień z osobami niepełnosprawnymi w ramach działań oferowanych przez WTZ. Projekt dotyczył bardzo
  • 10 maja, 2016
Pokaż więcej
10Maj2016

Projekt „Second Chance” miał na celu porównanie edukacji osób pozbawionych wolności oraz osób wykluczonych społecznie w Hiszpanii, Włoszech, Turcji, Estonii, Rumunii i Polsce. Najważniejszym zadaniem w projekcie było porównanie aktualnej sytuacji nauczania w więzieniach w krajach partnerskich, odnalezienie przyczyn nieukończenia przez skazanych edukacji szkolnej przed pobytem w zakładzie karnym i danie im kolejnej szansy nauki
  • 10 maja, 2016
Pokaż więcej
09Maj2016

Projekt realizowany był przez konsorcjum trzech organizacji krajowych, czyli przez inicjatora przedsięwzięcia –  Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” –  oraz organizacje partnerskie: Fundację „Aktywny Senior” i Fundację Przemian Społecznych „Zmiana”. Podmioty te działają w obszarze edukacji dorosłych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych,  współpracują też na co dzień na rzecz rozwoju społecznego. Celem projektu był rozwój
  • 9 maja, 2016
Pokaż więcej
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!